Ogłoszenia duszpasterskie - 17 listopada 2019 - XXXIII Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Nie muszą to być od razu straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, ale czujemy się czasem, jakby nasz świat się zachwiał i uciekł nam spod nóg. To, co miało być trwałe, okazało się kruche, to, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie wszystko można kupić i nie zawsze wystarcza nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Wspomnienia, święta i uroczystości liturgiczne
  • Poniedziałek (18 listopada) - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
  • Wtorek (19 listopada) - Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.
  • Środa (20 listopada) - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
  • Czwartek (21 listopada) - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
  • Piątek (22 listopada) - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
  • Sobota (23 listopada) - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata.
  • Niedziela (24 listopada) - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 • Dzisiaj
  • Caritas parafialna po Mszach świętych kwestuje na potrzeby chorych, samotnych, biednych.
  • III Światowy Dzień Ubogich.
  • O godz. 15.00 Msza święta z udziałem dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Uczestniczą wszystkie grupy (Szkoła Katolicka, Szkoła Nr 17, Szkoła Nr 18, Szkoła Nr 21 oraz inni zapisani) - poświęcenie książeczek do nabożeństwa.
 • Niedziela (24 listopada) - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  • Zwyczajem parafii jest adoracja nocna z soboty na niedzielę do godz. 24.00 zakończona Mszą świętą o północy.
  • Także w niedzielę 24 listopada o godz. 16.30 - przychodzi młodzież z klas VIII z rodzicami. Będzie to pierwsze spotkanie z grupą zapisanych do sakramentu Bierzmowania.

 

Ogłoszenia różne

 • Parafia zatrudni gospodarza terenu przykościelnego. Zgłoszenia do Księdza proboszcza.
 • Rekolekcje dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin - w dniach 23-24 listopada 2019 roku w CEF (Centrum Edukacyjno-Formacyjne), Koszalin, ul. Seminaryjna 2. Prowadzi ks. Mirosław Kurkiewicz z Poznania. Tel. 608 209 124.
 • Z okazji 40-lecia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 20 listopada w godzinach 17.30-19.30 w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie, odbędzie się czuwanie. Serdeczne zaproszenie.
 • We Wrocławiu odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych, które zgromadzi kilkanaście tysięcy młodych chrześcijan z całej Europy. Zaproszona jest młodzież, której duch wspólnoty z Taize jest bliski.
 • Konferencja naukowa poświęcona wychowaniu, edukacji i duszpasterstwu młodzieży, organizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej w Szczecinie - 23 listopada, aula Wyższego Seminarium Duchownego. W imieniu organizatorów zapraszają ks. dr Radosław Mazur i ks. dr Remigiusz Szauer.
 • Parafia Św. Marcina (wojskowa), zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej - w lutym 2020 roku. Osoby zainteresowane zaproszone są na spotkanie 21 listopada 2019 o godz. 18.30 w Kaplicy Garnizonowej przy ul. Zwycięstwa 202.

 

Krótkie sprawozdanie z okazji III Światowego Dnia Ubogich

Każda katolicka parafia jest zobowiązana do różnorakiej pomocy ubogim, chorym, bezdomnym, do pomocy młodym małżeństwom, dzieciom w szkołach, studentom. W naszej wspólnocie pod wezwaniem Ducha Świętego, pomoc ta istnieje i jest systematycznie parafianom przedstawiana. Logo Caritas parafialnej, że w parafii nie może być ani rodziny ani człowieka, który będzie skazany na głód, czy na brak możliwości wykupienia przepisanych lekarstw, zobowiązuje nas wszystkich, zarówno świeckich jak i duchownych. Fundacja Parafialna, która otrzymuje datki od wielu parafian oraz od ludzi zaprzyjaźnionych z parafią, systematyczne zbiórki ofiar w każdą trzecią niedzielę miesiąca, skarbona z napisem "Oofiara dla biednych", ofiary na ten cel od uczniów Szkoły katolickiej, ich rodziców, uczniów ze Szkoły Nr 17. Apteki. Dlatego sumy wydane przez parafię na ten cel są bardzo wysokie. Mnie jako proboszczowi wydaje się, że pomoc płynąca z parafii tematycznie jest trafiona w "10". Niemniej oczekujemy od parafian uwag, ale i pochwał. Od nowego roku 2020, systematyczne wspieranie wielu ludzi chcemy poddać większej uwadze. Zaczerpnąć więcej informacji na temat danej osoby. Dzisiaj - dziękujemy wszystkim Darczyńcom i osobom pracującym w Caritas parafialnej.

 

Na nowy tydzień życzymy wszystkim - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: O. Wojciech Czwichocki OP, Oremus - listopad 2007.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

MUZYKA NIE JEST DODATKIEM LUB UPIĘKSZENIEM LITURGII, LECZ SAMA JEST LITURGIĄ
Przemówienie papieża Benedykta XVI do Włoskiego Stowarzyszenia św. Cecylii


W dniu 10 listopada 2012 roku papież Benedykt XVI spotkał się w auli Pawła VI na Watykanie z uczestnikami pielgrzymki Włoskiego Stowarzyszenia św. Cecylii do Rzymu. W czasie audiencji wygłosił przemówienie wskazujące na znaczenie muzyki kościelnej.

Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką radością przyjmuję Was z okazji pielgrzymki zorganizowanej przez Włoskie Stowarzyszenia św. Cecylii, któremu na pierwszym miejscu wyrażam moją pochwałę, związaną z serdecznym pozdrowieniem dla Prezydenta, któremu dziękuję za jego przyjazne słowa, oraz dla wszystkich współpracowników. Z serca pozdrawiam was, którzy należycie do licznych Scholae Cantorum z całej Italii! Cieszę się bardzo, że Was mogę spotkać i także, jak to zostało powiedziane, że jutro w bazylice św. Piotra weźmiecie udział w Eucharystii pod przewodnictwem archiprezbitera kard. Angelo Comastriego, do której naturalnie przez śpiew przyczynicie się do służby uwielbienia.

To wasze spotkanie świadomie ma miejsce w czasowej bliskości jubileuszu 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II. Z radością widziałem, że Stowarzyszenie św. Cecylii przez wasze zainteresowanie pragnęło na nowo szerzyć naukę soborowej konstytucji o liturgii, szczególnie tam, gdzie ona - w szóstym rozdziale - omawia muzykę kościelną. Z okazji tego Jubileuszu, jak wiecie, ogłosiłem dla Kościoła szczególny "Rok Wiary", aby popierać pogłębianie wiary u wszystkich ochrzczonych i wspólne działania dla nowej ewangelizacji. Dlatego pragnę przy tym spotkaniu z wami krótko wyjaśnić, jak muzyka kościelna może przede wszystkim wspierać wiarę, a potem przyczyniać się do nowej ewangelizacji. Odnośnie do wiary myśli się spontanicznie o osobistych przeżyciach św. Augustyna - jednego z wielkich Ojców Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku - do którego nawrócenia z pewnością zdecydowanie przyczyniło się słuchanie śpiewu psalmów i hymnów w sprawowaniu liturgii, której przewodniczył św. Ambroży. Gdyż jak wiara zawsze pochodzi ze słuchania słowa Bożego - słuchania nie tylko zmysłami, lecz takiego, które od zmysłów przechodzi do ducha i serca -, tak nie ma żadnej wątpliwości, że muzyka, a przede wszystkim śpiew, mogą użyczyć modlitwie Psalmów i śpiewów biblijnych większej mocy komunikatywnej. Do charyzmatów św. Ambrożego należała właśnie wyjątkowa muzykalna wrażliwość i zdolność, a wyświęcony na biskupa Mediolanu włączył ten dar, w służbę wiary i ewangelizacji.

Świadectwo św. Augustyna, który w tym czasie był profesorem w Mediolanie i szukał Boga, szukał wiary, jest w tym kontekście bardzo znaczące. W dziesiątej księdze Wyznań, swojej autobiografii, pisze on: "Kiedy jednak przypominam sobie łzy, jakie wylewałem słuchając śpiewów Twego Kościoła w pierwszym okresie po odzyskaniu przeze mnie wiary - a teraz wzruszam się już nie samym śpiewem, lecz rzeczami, o których się śpiewa, gdy czystym głosem są śpiewane na najbardziej odpowiednią melodię - znowu przyznaję temu obyczajowi wielką pożyteczność". Przeżycie ambrozjańskich hymnów było tak mocne, że zostały one wpisane w pamięć Augustyna i często cytował je w swoich dziełach; napisał także dzieło o muzyce: De Musica. Podkreśla on, że w obrzędach liturgicznych ze śpiewem nie może wystarczyć samo szukanie upodobań zmysłowych, ale dobra muzyka i śpiewy mogą być pomocą do przyjęcia słowa Bożego i do doznania zbawiennego dotknięcia.

To świadectwo św. Augustyna pomaga nam zrozumieć istotę tego, czego uczy w zgodzie tradycją Kościoła konstytucja Sacrosanctum Concilium, że "śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii". Dlaczego "nieodzowną oraz integralną"? Z pewnością nie z powodów czysto estetycznych w powierzchownym znaczeniu, lecz ponieważ przez swoje piękno przyczynia się do karmienia wiary i do jej wyrażania, a w ten sposób przyczynia się do chwały Bożej i do uświęcenia wiernych, które są celem muzyki kościelnej. Z tego powodu pragnę Wam podziękować za wartościową służbę, którą pełnicie: muzyka, którą wykonujecie, nie jest dodatkiem lub tylko zewnętrznym upiększeniem liturgii, lecz sama jest liturgią. Pomagacie całemu zgromadzeniu liturgicznemu chwalić Boga, pozwolić Jego słowu zstąpić do głębi serca: przez śpiew modlicie się i zachęcacie do modlitwy, i bierzecie udział w śpiewie i modlitwie liturgicznej, która obejmuje całe stworzenie w uwielbianiu Stwórcy.

Drugim aspektem, który pragnę poddać Waszej uwadze, jest związek między śpiewem duchowym i nową ewangelizacją. Soborowa Konstytucja o liturgii przypomina znaczenie muzyki kościelnej dla misji ad gentes i zachęca, by doceniać tradycje muzyczne ewangelizowanych ludów. Jednak również w krajach, które były wcześniej ewangelizowane, jak Włochy, muzyka kościelna może mieć - z jej własną wielką tradycją, którą jest nasza kultura zachodnia - ważne zadanie i faktycznie je ma, by sprzyjać odkrywaniu Boga, ponownemu zbliżeniu się do orędzia chrześcijańskiego i tajemnic wiary. Pomyślmy o znanym doświadczeniu Paul Claudela, francuskiego poety, który się nawrócił w czasie śpiewu Magnificat Nieszporów Narodzenia Pańskiego w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Pisze on: "Wtedy to w jednej chwili zdarzył się fakt, który przesądził o całym moim życiu. W mgnieniu oka serce moje zostało porażone i uwierzyłem. Uwierzyłem z taką mocą przekonania, z takim porywem całego jestestwa, z przeświadczeniem tak dogłębnym, z taką oczywistością nie dopuszczającą cienia wątpliwości, że od tej chwili żadne książki, żadne dowodzenia, żadne przygody burzliwego życia nie zdołały zachwiać mojej wiary, czy też choćby jej naruszyć”.

Pomyślmy także o tym - nie fatygując absolutnie znanych osobistości - jak wiele jest ludzi, którzy przy słuchaniu muzyki sakralnej zostało głęboko poruszonych w głębi ducha, a jeszcze bardziej o tych, którzy jak Claudel poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej. I tu Drodzy Przyjaciele, macie swe bardzo ważne zadanie: Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego, nie obawiając się odzyskiwać i doceniać wielkiej tradycji muzycznej Kościoła, która ma w śpiewie gregoriańskim i polifonicznym dwie najwyższe formy wyrazu, jak stwierdza sam Sobór Watykański II (por. Sacrosanctum Concilium, 116). Chciałbym podkreślić, że aktywny udział całego Ludu Bożego w liturgii nie polega tylko na mówieniu, ale też na słuchaniu, na przyjmowaniu zmysłami i duchem Słowa, a to dotyczy również muzyki liturgicznej. Wy, którzy macie uzdolnienie do śpiewu, możecie serca wielu ludzi skłonić do śpiewania w czasie czynności liturgicznych.

Drodzy Przyjaciele, życzę, aby w Italii muzyka liturgiczna coraz bardziej podążała w górę, by godnie Pana chwalić i pokazać, że Kościół jest miejscem, w którym piękno jest w domu. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za to spotkanie!

Dziękuję.

BENEDYKT XVI
(Tłumaczenie ze strony http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20121110_santa-cecilia_ge.html - bp Stefan Cichy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka