Ogłoszenia duszpasterskie - 6 października 2019 - XXVII Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: Oto ucisk i przemoc... Krzywda mi się dzieje, a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca proroka, ale też każdego z nas, by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Nim całą nadzieję. Dla tego, kto wierzy, naprawdę nie ma nic niemożliwego: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wiara przeprowadza nas przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się buntujemy. Kiedy przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie tylko nas nie zabijają, ale ostatecznie prowadzą nas do pełni życia, która jest w Chrystusie zmartwychwstałym.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Przypominamy o Mszy świętej o godz. 15.00 w której uczestniczą dzieci komunijne ze wszystkich szkół i grup. Poświęcenie różańców.
 • Poniedziałek (7 października) - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
  • Po Mszy świętej członkowie Różańca proszeni są na refektarz plebanii. Jest to święto wszystkich modlących się na różańcu.
  • Wspólnota Veni Creator wraz z ks. Piotrem zapraszają po Mszy świętej na nabożeństwo w intencji uzdrowienia, które odbędzie się w kaplicy Chrystusa Króla.
 • Środa (9 października) - Wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy. | Wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera.
 • Piątek (11 października) - Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża.
 • Sobota (12 października) - Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera.
 • Niedziela (13 października)
  • Różaniec fatimski ze św. Janem Pawłem II o godz. 17.30.
  • Po różańcu Msza święta z intencją fatimską.
  • Po Mszy świętej wyruszy procesja fatimska dookoła kościoła.
  • Dzień Papieski pod hasłem "Wstańmy - chodźmy". Jak zwykle zapraszamy na "kremówki papieskie".

 

Ogłoszenia różne

 • Trwają zapisy do Pierwszej Komunii Świętej (w Biurze parafii).
 • Trwają zapisy młodzieży z klas VII do sakramentu Bierzmowania (także Biuro parafii)
 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z katedry zaprasza do udziału w rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy. W każdą środę od 9 pażdziernika do 11 grudnia włącznie, po Mszy świętej o godz. 18.00 w katedrze będzie wygłoszona konferencja.
 • W sobotę (12 października) o godz. 10.00 w kościele św. Józefa (koło katedry) zostanie odprawiona Msza święta w intencji rodziców po stracie dziecka. Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym rozpoczną się w kaplicy o godz. 11.30. Będzie to już osiemnasty pogrzeb dzieci utraconych.
 • Również w sobotę (12 października) kolejne "Uwielbienie Boga", dzieło wspólnot z Koszalina dla parafian i mieszkańców naszego miasta, rozpocznie się o godz. 18.00 w katedrze.
 • Duszpasterstwo nauczycieli zaprasza na rekolekcje dla nauczycieli i wychowawców pod hasłem "Ochrzczeni i posłani". Trwać będą one od niedzieli 13 pażdziernika do środy 16 pażdziernika w kościele pw. Ducha Świętego. Msze święte z nauką i warsztatami - w niedzielę o godz. 18.00, w pozostałe dni o godz. 19.00. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Maciej Bedziński - sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, oraz siostra Monika Juszka, klaretynka - misjonarka. Zapraszamy.
 • XXVII Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
  • 12 października, w katedrze po Mszy świętej o godz. 18.00 - prezentacja słowno-muzyczna prof. Bogdana Narlocha, przy odnowionych organach katedry.
  • 13-27 października - kościół Ducha Świętego, XVI edycja Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Mój kościół na Pomorzu" - wystawa prac konkursowych.
 • Kwesta proboszczowska. Dzisiaj jest pierwsza niedziela pażdziernika i po Mszach świętych kwesta na utrzymanie kościoła.
 • Już jesień, umówieni byli pracownicy do malowania kościoła. Prawie cały rok był przeznaczony na zebranie pieniędzy na to wydarzenie. Niestety, do dnia dzisiejszego zostało zebrane od 20 wiernych 8 000 zł. Musieliśmy zrezygnować z umowy o dzieło. Prace zostaną przesunięte na przyszły rok. Mam następującą propozycję. Wczoraj skończyłem pisać kolejna książkę zatytułowaną "Warto żyć tylko dla tego co się ukocha ponad siebie". Jest to obszerna książka licząca 300 stronic. Myślę, że na Boże Narodzenie będzie już wydrukowana. 1000 egzemplarzy zamienimy na cegiełki po 100 zł, to będzie 100 000 zł. Malowanie będzie zapłacone.

 

Na nowy tydzień - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: Bogna Paszkiewicz, Oremus - październik 2007.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

JAN PAWEŁ II: JAK DOBRZE MODLIĆ SIĘ NA RÓŻAŃCU

16 października 2002 roku, ogłaszając Rok Różańca św. Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym właśnie dokumentem papież wprowadził do różańca nowe tajemnice - światła, ale także szczegółowo wyjaśnił jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa i krok po kroku objaśnił jak ją praktykować. Jak zatem dobrze modlić się na różańcu? Wskazówek udziela nam św. Jan Paweł II:

1. ROZPOCZĘCIE
Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej. Może to być wezwanie zaczerpnięte z Psalmu 70: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”. Wezwanie to, powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ożywia u modlącego się świadomość własnej nędzy i jest prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w pokusach. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego. Potem odmawia się modlitwę Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo, których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości, następnie Wyznanie wiary, Credo, stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji.

2. ZAPOWIEDŹ TAJEMNICY
Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy - z równoczesnym, jeśli to możliwe, ukazaniem ikony, która ją przedstawia - nazywa odsłonięciem sceny, na której należy skupić uwagę. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Jezusa. Ikona, obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium. Papież uważa, że ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską tajemnicą.

3. SŁUCHANIE SŁOWA BOŻEGO
Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię, proponuje nam Jan Paweł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma Świętego, ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Zawsze należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i "dla mnie". W ten sposób słuchając, pozwalamy Bogu mówić do nas, co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami. Podczas pewnych uroczystych okazji wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem.

4. MILCZENIE
Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.

5. OJCZE NASZ
Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca, pragnie naszej zażyłości z Ojcem, tego, abyśmy mogli razem z Nim wołać: "Abba, Ojcze" (por. Rz 8,15; Ga 4,6). Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą, dając nam Ducha, który jest Jego i Ojca. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz.

6. DZIESIĘĆ ZDROWAŚ MARYJO
"Zdrowaśki" są tym elementem, który sprawia, że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. Zwróćmy uwagę, że dziesięciokrotne machinalne powtarzanie Zdrowaś Maryjo przy każdej tajemnicy może sprawić, że różaniec będzie wydawał się praktyką jałową i nużącą. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie, gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia anielskiego Zdrowaś Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego w najgłębszej istocie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. Elżbiety. Samo powtarzanie jest też jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic.
Centrum Zdrowaś Maryjo stanowi imię Jezus. Bardzo często, gdy różaniec odmawiamy szybko, owo "centrum" uchodzi uwagi, a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa, które kontemplujemy. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odmawianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. Jan Paweł II przypomina tutaj również metodę odmawiania różańca przez Pawła VI, jest to tzw. różaniec z dopowiedzeniami (aby podkreślić imię Jezus, dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważanej tajemnicy). W drugiej część modlitwy Zdrowaś Maryjo powierzamy wstawiennictwu Matki Bożej nasze życie i godzinę śmierci.

7. CHWAŁA OJCU
Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. Ta doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie. Dlatego bardzo ważne jest podkreślenie ?Chwała Ojcu? w modlitwie różańcowej (papież zachęca, żeby przy publicznym odmawianiu np. je śpiewać).

8. KOŃCOWY AKT STRZELISTY
Przyjęła się powszechna praktyka, że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty (może to być np. modlitwa fatimska). Ojciec Święty podkreśla, że owocność kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona, jeśli zadba się o to, by każdą tajemnicę zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. Różaniec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża. Kieruje to nasze spojrzenie na potrzeby całego Kościoła.

9. KORONKA
Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania koronki. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwiającym odliczanie ?Zdrowaś Maryjo?, ale Jan Paweł II przypomina nam, że służy ona także do wyrażenia symboliki, która może nadać kontemplacji nową treść.
Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. Jako pomoc w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę kontemplacji i doskonałości chrześcijańskiej.

10. ROZŁOŻENIE W CZASIE
Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości, ale rytm dnia codziennego nie zawsze na to pozwala, dlatego wielu wiernych odmawia tylko część różańca. Po dodaniu tajemnic światła św. Jan Paweł II zaproponował następujący porządek:
– tajemnice radosne: poniedziałek i sobota
– tajemnice światła: czwartek
– tajemnice bolesne: wtorek i piątek
– tajemnice chwalebne: środa i niedziela
Proponując taki porządek, św. Jan Paweł II nie chciał ograniczać słusznej wolności medytacji indywidualnej czy wspólnotowej. Zawsze należy uwzględniać potrzeby duchowe duszpasterskie, a także daty liturgiczne, które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowanie. Najważniejsze jest, by różaniec był pojmowany jako droga kontemplacji, uzupełniająca to, co dokonuje się w liturgii. Tydzień chrześcijanina dzięki niej staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa, a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii.

11. ZAKOŃCZENIE
Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje, zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny, wierząc, że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł. Bartłomieja Longo:
O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.

Źródło: www.janpawel2.pl (Św. Jan Paweł II: "Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka