Ogłoszenia duszpasterskie - 25 sierpnia 2019 - XXI Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Uroczystości i wspomnienia liturgiczne
  • Poniedziałek (26 sierpnia) - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
  • Wtorek (27 sierpnia) - Wspomnienie św. Moniki.
  • Środa (28 sierpnia) - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
  • Czwartek (29 sierpnia) - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
 • Piątek (30 sierpnia) - Zebranie katechetów przed nowym rokiem szkolnym.
 • Niedziela (1 września)
  • 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.
  • Będzie to pierwsza niedziela miesiąca września.
  • Msze święte powracają do układu "w ciągu roku", tzn. zamiast Mszy św. o godz. 19.30 będzie Msza o godz.15.00.
  • Dzieci szkolne i młodzież mogą przystępować do spowiedzi od godz. 7.00 do 19.00.
  • Z uwagi na pierwszą niedzielę miesiąca - po Mszach świętych kwesta proboszczowska na potrzeby kościoła.
 • Mamy w parafii zmiany księży wikariuszy
  • Ks. Dariusz został przeniesiony do parafii w Karlinie, a ks. Przemysław do parafii w Kaliszu Pomorskim.
  • Do naszej parafii przyszli: Ks. Tomasz Kmiecik z parafii w Karlinie oraz ks. Piotr Woźniak z parafii w Miastku. Serdecznie ich witamy! Polecamy modlitewnej pamięci wiernych.

 

Ogłoszenia rożne

 1. Parafia zatrudni na pół etatu wychowawcę do świetlicy w Szkole katolickiej. Zgłoszenia kierować do sekretariatu szkoły.
 2. W drugą niedzielę września tradycyjnie będziemy przeżywali Festyn poświęcony Rodzinie. Prośba o fanty, które przynosimy do biura parafii.
 3. Duszpasterstwo Trzeżwościowe przypomina o Mityngach AA, które odbywają się w każdą środę i sobotę o godz. 19.00 w sali św. Józefa (przy naszym kościele).
 4. Kiosk pod chórem poleca kolejny numer tygodnika "Gość Niedzielny", ponadto inne tygodniki, miesięczniki, w tym gazety dla dzieci.

 

Z życia Kościoła

 • Ideologiczna ofensywa środowiska LGBT+. Polska jest na półmetku zaplanowanej na ten rok kampanii środowisk LGBT+. Od kwietnia do października organizowane są parady i marsze równości, mające się odbyć w 23 polskich miastach. Parady w/w są finansowane przez Stowarzyszenie "Miłość nie wyklucza" i "ILGA Europe" - jest to organizacja, której celem jest wzmocnienie ruchu LGBT+ w krajach Europy i Azji.
 • Pamiętamy o walczącej Warszawie. Na warszawskiej Woli odbyła się uroczystość upamiętniająca największa jednorazową masakrę ludności cywilnej w Europie w czasie II wojny światowej. Wymordowano 50 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: Ks. Dariusz Kwiatkowski, Oremus - sierpień 2004.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Drodzy Bracia i Siostry!

W tę ostatnią środę sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa. Jest to jedyny święty, w którego przypadku w kalendarzu rzymskim obchodzone jest zarówno narodzenie, 24 czerwca, jak i męczeńska śmierć. Dzisiejsze wspomnienie związane jest z poświęceniem krypty w Sebaste w Samarii, gdzie już od połowy IV wieku otaczano czcią jego głowę. Kult rozprzestrzenił się później w Jerozolimie, w Kościołach wschodnich i w Rzymie, pod nazwą: "Ścięcie św. Jana Chrzciciela". W "Martyrologium Rzymskim" mówi się o drugim odnalezieniu cennej relikwii, przeniesionej wówczas do kościoła św. Sylwestra na Polu Marsowym w Rzymie.

Te wzmianki historyczne pozwalają nam zrozumieć, jak dawne i głębokie jest nabożeństwo do św. Jana Chrzciciela. W Ewangeliach dobrze ukazana jest jego rola w odniesieniu do Jezusa. W szczególności św. Łukasz opowiada o jego narodzinach, życiu na pustyni, przepowiadaniu, a św. Marek w dzisiejszej Ewangelii mówi o jego dramatycznej śmierci. Jan Chrzciciel rozpoczyna swoje głoszenie za czasów cesarza Tyberiusza, w 27-28 roku po Chrystusie, i w wyraźny sposób wzywa ludzi, którzy przybywali, by go słuchać, do przygotowywania drogi na przyjęcie Pana, do prostowania krzywych ścieżek własnego życia poprzez radykalne nawrócenie serca (por. Łk 3, 4). Chrzciciel nie ogranicza się jednak do głoszenia pokuty, ale uznając, że Jezus jest "Barankiem Bożym", który przyszedł, by zgładzić grzech świata (por. J 1, 29), z głęboką ufnością wskazuje na Jezusa jako na prawdziwego wysłannika Boga, usuwając się w cień, aby Chrystus mógł wzrastać, być słuchany i naśladowany. Przelanie własnej krwi na świadectwo wierności przykazaniom Bożym, jest ostatnim aktem Chrzciciela, który nie ugiął się i niczego nie wyparł, wypełniając do końca swoją misję. Św. Beda, mnich z IX wieku, tak mówi w swoich Homiliach: "Św. Jan za [Chrystusa] oddał swoje życie, choć nie kazano mu wyprzeć się Jezusa Chrystusa, kazano mu tylko przemilczeć prawdę". Nie przemilczał prawdy i umarł za Chrystusa, który jest Prawdą. Właśnie z miłości do prawdy nie poszedł na kompromis i nie lękał się upominać w ostrych słowach tych, którzy zagubili Bożą drogę.

Patrzymy na tę postać, tę gorącą pasję, która opiera się możnym. Pytamy: skąd bierze się to życie, ta wielka siła wewnętrzna, tak prawa, tak konsekwentna, tak całkowicie oddana Bogu i przygotowaniu drogi Jezusowi? Odpowiedź jest prosta: z więzi z Bogiem, z modlitwy, która jest nicią przewodnią całej jego egzystencji. Jan jest darem Bożym, o który długo prosili jego rodzice, Zachariasz i Elżbieta (por. Łk 1, 13); wielkim darem, na który po ludzku nie mogli mieć nadziei, ponieważ oboje byli w podeszłym wieku, a Elżbieta była bezpłodna (por. Łk 1, 7); "dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 36). Zapowiedź tych narodzin nastąpiła właśnie w miejscu modlitwy, w świątyni jerozolimskiej, i to wręcz w momencie, gdy Zachariasza spotkał wielki przywilej, by wejść do przybytku w świątyni i złożyć Panu ofiarę kadzenia (por. Łk 1, 8-20). Również narodzinom Chrzciciela towarzyszy modlitwa: pieśń radości, uwielbienia i dziękczynienia, którą Zachariasz wznosi do Pana i którą odmawiamy codziennie rano w Jutrzni, "Benedictus", uwydatnia działanie Boga w historii i profetycznie wskazuje misję jego syna Jana: poprzedza on Syna Bożego - który stał się ciałem - by Mu przygotować drogi (por. Łk 1, 67-79). Całe życie Poprzednika Jezusa ożywia więź z Bogiem, w szczególności okres spędzony na pustkowiu (por. Łk 1, 80); pustkowie jest miejscem kuszenia, ale też miejscem, gdzie człowiek odczuwa swoje ubóstwo, bo jest pozbawiony oparcia i bezpieczeństwa materialnego, i rozumie, że jedynym trwałym punktem odniesienia jest sam Bóg. Jednakże Jan Chrzciciel nie jest tylko człowiekiem modlitwy, utrzymującym stały kontakt z Bogiem, ale również przewodnikiem w tej relacji. Ewangelista Łukasz, przytaczając modlitwę, której Jezus uczy swoich uczniów, Ojcze nasz, odnotowuje, że uczniowie wyrażają swoją prośbę następującymi słowami: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11, 1).

Drodzy bracia i siostry, obchody męczeństwa św. Jana Chrzciciela przypominają również nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do Prawdy. Prawda jest Prawdą, nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie wymaga, że tak powiem, "męczeństwa" codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi, potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna. Modlitwa nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, nawet apostolskiemu, a wręcz przeciwnie: tylko wtedy, gdy potrafimy pielęgnować życie modlitwy wiernej, stałej i ufnej, Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy i pogodny, pokonywać trudności i z odwagą dawać Mu świadectwo. Niech św. Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu. Dziękuję.

BENEDYKT XVI

Audiencja generalna 29 sierpnia 2012 - Castel Gandolfo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka