Ogłoszenia duszpasterskie - 3 marca 2019 - Ósma Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Jezus gromadzi nas w Eucharystii. Przyjmujemy Jego zaproszenie i przychodzimy tu, aby dziękować i błogosławić. Ta modlitwa może usunuąć belkę z naszych oczu. Możemy wyprosić łaskę spojrzenia w prawdzie na samych siebie. Wtedy otrzymujemy zdolność zobaczenia własnych grzechów i doświadczenia wielkiej miłości Boga. Stajemy się zdolni do miłosiernego spojrzenia na tych, do których On nas dzisiaj pośle.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Na wszystkich Mszach świętych towarzyszy nam zespół muzyczny z Gdańska "Sanctus". Po każdej Eucharystii można kupić płyty z nagraniem zespołu (w roku ubiegłym grał ten sam zespół i wiele osób te płyty już posiada). Dzisiaj Zespół "Sanctus" gra i śpiewa dla Pana Boga i dla Was - z podziękowaniem za tegoroczną kolędę.
  • O godz. 15.00 zaproszone są dzieci komunijne ze Szkoły katolickiej, z rodzicami, na kolejną Mszę inicjacyjną. Tym razem będziemy poznawali słowo "ofiara" - Msza święta jako Ofiara Boga dla ludzi.W przyszłą niedzielę na godz. 15.00 przyjdą dzieci ze SP Nr 17, a w trzecią niedzielę marca - dzieci komunijne, które uczęszczają do szkół poza terenem parafii.
 • Poniedziałek (4 marca)
  • Święto św. Kazimierza, Królewicza. Wszystkich Solenizantów obejmujemy modlitwą i łaskami Mszy świętej.
  • Ksiądz proboszcz zaprasza na Mszę świętą o godz. 18.00. Chcę razem z Wami podziękować Bogu za wielkiego Patrona oraz za ukończone 71 lat.
  • Ks. Piotr prowadzący wspólnotę modlitewną "Veni Creator" zaprasza chorych, cierpiących, potrzebujących modlitwy na adorację w kaplicy z modlitwą o uzdrowienie.
 • Wtorek (5 marca) - koniec okresu zwykłego. Intencja wspólnoty modlitewnej modlącej się za dusze czyśćcowe oraz konferencja z kapłanem.
 • Środa (6 marca) - Środa Popielcowa
  • Rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu.
  • "Środa popielcowa", bo w tym dniu na znak czynionej pokuty posypujemy głowy popiołem.
  • Msze święte w tym dniu: 7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00.
  • Środa Popielcowa to także post ścisły.
  • Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeżwość Narodu. Przy kaplicy adoracji będzie wyłożona Parafialna Księga Trzeżwości.
  • Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy konferencja dla wspólnoty Rodziny Różańcowej.
 • Czwartek (7 marca) - pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 18.00 intencja o powołania kapłańskie i zakonne.
 • Piątek (8 marca) - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Godziny: 9.00; po Mszy św. o godz. 12.00; 17.00 i po Mszy św. o godz. 18.00.
 • Sobota (9 marca) - ks. Piotr zaprasza na spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania
  • Godz. 10.00 - klasy ósme i trzecie gimnazjalne (II rok przygotowywania)
  • Godz. 11.00 - klasy pierwsze ponadgimnazjalne (III rok przygotowywania)
  • Obecność obowiązkowa!

 

Ogłoszenia różne

 • Szkoła Katolicka im. Św. Jana Pawła II prowadzi zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-16.00.
 • 3 marca 2019 - godz. 19.00 - siedziba Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Ducha Świętego (sala św. Józefa nr 66) - Duszpasterstwo Akademickie w Koszalinie zaprasza na spotkanie "Drogi na szczyty". Gośćmi będą przyrodnicy i podróżnicy: dr Paweł Owsiany i Mateusz Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 13 marca 2019 - Zaproszenie skierowane do wszystkich, którzy chcą pogłębiać życie wspólnotowe i ewangeliczne. Kurs budowanie wspólnoty w koszalińskim CEF-ie. Tel: 510 152 419.
 • W bieżącym roku przypada 25-lecie ustanowienia przez biskupa Czesława Domina - Rodziny Seminaryjnej Koszalińskiego Seminarium Duchownego, która modlitwą wyprasza powołania kapłańskie izakonne. Członkowie tych wspólnot są zaproszeni 23 marca o godz. 10.00 do uroczystego świętowania jubileuszu. Zgłoszenia: tel. 94 345 90 20.
 • Kwesta proboszczowska na potrzeby kościoła w przyszłą niedzielę.
 • Na stolikach kończących ławki znajdują się informatory jak wypełnić PIT wpisując Fundację Parafialną i numer KRS. Wzorem lat ubiegłych staramy sie pomagać - można swoje zeznanie przynieść do biura parafii, a upoważniony pan Mieczysław Szmit uczyni to za Was.
 • Organizujemy scholę dziecięcą. Prowadzi ją wieloletni nauczyciel muzyki, pan Andrzej Chabzda. Każde dziecko, które chce swoim śpiewem wielbić Boga zaproszone jest na te spotkania - zawsze w niedzielę o godz. 12.00.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: Łukasz Kleczka SDS, Oremus, luty 2008.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

ŻYWOT ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA POLSKIEGO  (żył około roku Pańskiego 1458)

Święty Kazimierz urodził się w Krakowie roku Pańskiego 1458, z ojca Kazimierzą III króla polskiego i Elżbiety austriackiej. Od samego dzieciństwa odznaczał się wielką pobożnością. Prócz pacierza porannego i wieczornego wiele godzin każdego dnia spędzał na modlitwie. Często o północy wstawał i modlił się, leżąc krzyżem na ziemi. Nierzadko widywano go w nocy, nawet zimową porą, jak klęcząc przed kościołem oddawał pokłon Panu Jezusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Jak mile spoglądał nań Pan Jezus, z jaką radością patrzyli nań aniołowie z Nieba, jaką zachętę do nabożeństwa odnosili ludzie, którzy go modlącego się widzieli! Kochając Pana Jezusa nade wszystko, dla Pana Jezusa kochał bliźnich, osobliwszą zaś miłość okazywał ubogim, których zawsze serdecznym słowem i często hojną jałmużną opatrywał. Chorych odwiedzał i najniższe posługi przy nich spełniał. Usługiwać Panu Jezusowi w osobach ubogich, poczytywał sobie za największy zaszczyt. Tak na modlitwie i uczynkach miłosiernych schodził mu dzień za dniem, a z każdym stawał się bogatszym w zasługi na żywot wieczny.

Ażeby się bardziej przypodobać Panu Jezusowi, uczynił ślub czystości, albowiem Chrystus Pan ma osobliwsze upodobanie w tych, co tę cnotę wiernie zachowują, opiekuje się nimi i czuwa nad nimi z większą troskliwością, niż matka najlepsza nad swym jedynakiem. Takim posyła swoich aniołów, aby ich bronili od napaści nieprzyjaciół. Tylko tacy zdolni są do najgorętszej miłości Zbawiciela. Wiedział o tym święty Kazimierz i dlatego używał wszelkich sposobów, aby tego drogiego skarbu nie utracić. Przede wszystkim przejęty świętą bojaźnią Bożą strzegł się i unikał najpilniej wszelkich niebezpiecznych okazji. Prócz tego czuwał troskliwie nad zmysłami swymi, szczególnie zaś pilnie strzegł oczu, przez które najłatwiej śmierć do duszy wchodzi. Nadto nie pieścił swego ciała, bo kto ciału dogadza, ten prędko pożegna się z cnotą czystości. Obchodził się tedy z ciałem swym bardzo surowo, trapił je postami, włosiennicą, sypiał na gołej ziemi, słowem umartwiał je ciągle i w rozmaity sposób. A że jak mówi Pismo św. "inaczej nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał" (Mądr. 8,21), nieustannie prosił o zachowanie czystości Matkę Najświętszą, do której miał przedziwne nabożeństwo. Mówił o Niej bardzo często z wielkim zapałem, nazywając Ją najdroższą swą Matką i do Niej w wszystkich swoich potrzebach udawał się o pomoc. Zwykle milczący i nieśmiały, gdy szło o cześć Królowej Niebieskiej wybuchał świętym zapałem, trafiał do serc najzimniejszych i w sposób uderzający i poruszający drugich wyrażał te uczucia, jakimi był dla Niej przejęty. Pozostawił tego wiekopomny dowód w przepięknym hymnie, zwróconym do Najświętszej Maryi Panny, który sam ułożył i codziennie odmawiał, a który po dziś dzień zachwyca wszystkich wielbicieli Matki Bożej. (...) Umierając, prosił aby hymn ten złożono na jego piersiach w trumnie, co też uczyniono, a w sto dwadzieścia lat po jego śmierci, gdy ciało dobyto nienaruszone, znaleziono i pieśń tę nieuszkodzoną.

Gorliwość jego o dobro Kościoła i dusz zbawienie wiernych odpowiada jego wysokiej pobożności. Duchowieństwo kraju całego, jak podawało w tym młodym książęciu wzór najwyższej doskonałości chrześcijańskiej, tak też miało w nim wysokiego, bo przy boku samego króla postawionego poplecznika, który wszystkie najważniejsze sprawy Kościoła jak najgorliwiej i w duchu Bożym przed nim popierał.

Maryja Panna opiekowała się nim przez całe życie i wyjednała mu u Pana Jezusa wiele łask, a szczególniej tę, że zachował czystość anielską nieskalaną aż do śmierci. Kiedy mu lekarze w chorobie radzili, by dla zachowania życia wstąpił w stan małżeński, odepchnął tę radę i zawołał: "Wolę umrzeć, niż cnotę Bogu poślubioną utracić". Wkrótce potem wziął krucyfiks do ręki, pocałował go, przycisnął do piersi i złożył Panu Jezusowi na ofiarę swoje życie doczesne, aby zacząć życie niebieskie, dnia 4 marca roku Pańskiego 1484, mając lat 25. Ciało świętego Kazimierza leży pochowane w marmurowej kaplicy przy katedrze wileńskiej pod ołtarzem Niepokalanej Dziewicy, gdzie licznymi cudami zasłynął.

NAUKA MORALNA

Gorące nabożeństwo do Najświętszej Panny jest pewną drogą do prawdziwej doskonałości i pewnym zadatkiem szczęścia wiecznego. Odznaczali się w tym nabożeństwie wszyscy Święci, a nawet utarło się między nauczycielami życia duchownego przekonanie, że ten tylko dostanie się do Nieba, kto żywi szczere nabożeństwo do Matki Najświętszej Jakie jest nasze nabożeństwo do Królowej wszystkich Świętych, jaka gorliwość o Jej cześć i chwałę? Bierzmy więc przykład pobożności i innych cnót z żywota tego królewicza naszego. Urodził się on w wysokim stanie, otoczony był przepychem, miał tyle bogactw, ile zechciał, przeto łatwo mogły się na nim spełnić słowa Zbawiciela, iż łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igielne, aniżeli bogaczowi dostać się do Królestwa niebieskiego. Każdy kto chce być zbawiony, powinien raczej śmierć ponieść, niż dopuścić się ciężkiego grzechu. Rozważmy, czy i my w takim jesteśmy usposobieniu. Nie sądźmy bowiem, że jest ono właściwym tylko nadzwyczajnej świątobliwości, gdyż Pan Bóg wymaga tego od każdego i każdemu daje do tego dostateczne łaski.

MODLITWA

Boże, któryś wśród rozkoszy i niebezpieczeństw świata św. Kazimierza stałością w cnocie obdarzył, prosimy Cię, racz to łaskawie sprawić, abyśmy za jego wstawieniem się, gardzili rzeczami ziemskimi a wzdychali zawsze za niebieskimi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.

HYMN DO Św. KAZIMIERZA

Dostojny patronie Litwy,
Pokrewny z ciała i ducha!
Przygarnij nasze modlitwy,
Niech je Pan niebios wysłucha.
Módl się za nami do Boga,
Niech grunt nie chybia swych plonów,
Niech głód, pomór i pożoga
Nie dotknie ziem Palemonów.
Twa modłą ludu niech strzeże
I ziemię dobrze ci znana;

Błogosław miast naszych wieże
I wiosek strzechę słomianą.
Coś sławił rzewnemi hymny
Świętą Dziewicę Maryją,
Rozgrzej nam wiarą duch zimny,
Niech serca pobożniej biją.
Niech wiara będzie zapłatą
Przeżegnanie Pańskiej dłoni,
Niech nas opieki swej szatą
Bogarodzica osłoni.

Władysław Syrokomla

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka