Ogłoszenia duszpasterskie - 23 września 2018 - XXV Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Doskonałym przygotowaniem do Mszy świętej, czy podziękowaniem za Eucharystię jest chociaż chwilowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Co niedziela przypominamy tę możliwość i wierzymy w jej spełnienie.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Wspomnienia i święta liturgiczne
  • Środa (26 września) - Wspomnienie błogosławionego Pawła VI, papieża.
  • Czwartek (27 września) - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera.
  • Piątek (28 września) - Wspomnienie św. Wacława, męczennika.
  • Sobota (29 września) - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 • Poniedziałek (24 września) - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Ks. Piotr Kozłowski wraz z grupą Odnowy w Duchu Świętym "Veni Creator" zpraszają wszystkich niezależnie od wieku i zaangażowania w Kościele. Celem rekolekcji jest przypomnienie najważniejszych prawd wiary, pogłębienie relacji z Bogiem, odpowiedź na nurtujące pytania. Rekolekcje będą odbywać się w poniedziałki po wieczornej Mszy świetej. 10 poniedziałków - 10 wyzwań!!!
 • Piątek (28 września) - Ostatni piątek miesiąca po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy pijaństwa.
 • Sobota (29 września) - Po Mszy świętej wieczornej, nowenna do św. Urszuli Ledóchowskiej. Po nabożeństwie ucałowanie relikwii.
 • Ks. Franciszek spowiada w czwartki, piątki i soboty w kaplicy Chrystusa Króla od 17.00 do 18.00.

 

Ogłoszenia różne

 • Zapisy do Pierwszej Komunii Świętej w biurze parafii, codziennie w godzinach 8.00-15.00 i w poniedziałki i w piątki dodatkowo o godz. 19.00-20.00. Przypominamy, że są potwierdzone daty uroczystości: Szkoła Katolicka - pierwsza niedziela maja; Szkoła Nr 17 - druga niedziela maja, dzieci z parafii uczęszczające do szkół poza parafią - trzecia niedziela maja.
 • Lektoraty językowe - angielski i niemiecki. Zapisy w biurze parafii. Nauka dla dzieci, młodzieży i dla starszych. Początek nauki od 1 pażdziernika.
 • XXVI Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Do naszej parafii spływają prace związane z konkursem plastycznym "Mój Kościół na Pomorzu", do Centrum Kultury 105 - prace na Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej.
 • Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej zaprasza na kolejną katechezę związaną z zagadnieniem 7 grzechów głównych. W tym miesiącu jest omawiane zjawisko gniewu. Godzina 15.00 Góra Chełmska.
 • Jednodniowe rekolekcje na stadionie narodowym w Warszawie - 6 pażdziernika. Parafia katedralna organizuje autokar, można się zapisać: ks. Mateusz Chmielewski 697 574 222.
 • Siostry Maryi Gwiazdy Porannej opuściły nas i przeniosły się na Rokosowo (ul. Norwida 6).
 • Z woli ks. biskupa Edwarda Dajczaka, duszpasterz akademicki ks. Remigiusz Szauer organizuje Ośrodek Diecezjalny Duszpasterstwa Akademickiego. Istnieje możliwość zamieszkania kilku studentów. Kontakt telefoniczny do ks. Remigiusza Szauera 693 563 592.

 

Podziękowania

 • Wszystkim, którzy byli na diecezjalnych uroczystościach odpustowych w Skrzatuszu.
 • Wszystkim, którzy pamiętają o adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji naszego kościoła.
 • Wszystkim, którzy przynoszą do koszy Caritas parafialncj artykuły spożywcze.
 • Wszystkim, dzięki którym świeczniki przy ołtarzach Miłosierdzia i Matki Bożej "płoną" nieustannym żarem miłości do Boga i do ludzi.

 

Komentarz do czytań: Anna Lutostańska, Oremus, wrzesień 2003.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

BULLA PAPIESKA EPISCOPORUM POLONIAE COETUS

Przychylając się do prośby Episkopatu Polski - wzniesionej do Stolicy Apostolskiej - aby okręgi kościelne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski zostały dostosowane do nowych warunków, ze względu na potrzebę usprawnienia duszpasterstwa wiernych, chętnie powzięliśmy następujące postanowienia.

Na wymienionych Ziemiach erygujemy cztery diecezje, a mianowicie: Opolską, Gorzowską, Szczecińsko-Kamieńską i Koszalińsko-Kołobrzeską w granicach określonych w sposób następujący:

Diecezji Opolskiej wyznaczamy terytorium Województwa Opolskiego, z wyjątkiem powiatów: Namysłów i Brzeg, oraz terytorium dekanatów: Bytom, Dobrodzień, Gliwice, Łabędy, Miechowice, Pyskowice, Toszek, Ujazd i Zabrze, położonych na terenie Województwa Katowickiego; równocześnie wyłączamy powyższe terytoria z Archidiecezji Wrocławskiej. Do Diecezji Opolskiej będzie przynależeć odtąd również terytorium dekanatów: Bramce, Głóbczyce i Kietrz oraz parafii Owsiszcze, które odłączamy od Archidiecezji Ołomunieckiej. Stolicą Biskupią Diecezji Opolskiej będzie miasto Opole. Wymieniona diecezja będzie należeć do Metropolii Wrocławskiej, a jej BiŹskup będzie podlegał Metropolicie Wrocławskiemu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Diecezja Gorzowska obejmować będzie terytorium Województwa Zielonogórskiego, które odłączamy od Archidiecezji Wrocławskiej, od Diecezji Berlińskiej i od Prałatury Pilskiej; ponadto terytorium powiatu Trzcianka i miasta Piły, które też wyłączamy z Prałatury Pilskiej. Stolicą Biskupa będzie miasto Gorzów Wlkp. Diecezja Gorzowska będzie należeć do Metropolii Wrocławskiej, a jej Biskup będzie podlegał Metropolicie Wrocławskiemu po myśli obowiązującego prawa.

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska obejmować będzie terytorium Województwa Szczecińskiego; równocześnie powyższe terytorium odłączamy od Diecezji Berlińskiej. Stolicą Biskupią będzie miasto Szczecin. Diecezja będzie należeć odtąd do Metropolii Gnieźnieńskiej, a jej Biskup będzie podlegał Metropolicie Gnieźnieńskiemu zgodnie z prawem.

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska obejmować będzie terytorium Województwa Koszalińskiego i powiatu Lębork oraz parafii Kostkowo i Wierzchucino; leżących na terenie Województwa Gdańskiego; powyższe terytoria wyłączamy z Diecezji Berlińskiej i Prałatury Pilskiej. Stolicą tej Diecezji będzie miasto Koszalin. Nowa Diecezja i jej Biskup będą podlegał Stolicy Gnieźnieńskiej i Jej Metropolicie.

Biskupom nowoutworzonych diecezji przyznajemy odpowiednie prawa i przywileje oraz nakładamy na nich obowiązki, prawem powszechnym przepisane. Źródłem utrzymania Kurii Diecezjalnych będą ofiary wiernych i inne dochody po myśli kan. 1500 KPK.

Polecamy też, aby w każdej diecezji została erygowana Kapituła Katedralna, na mocy specjalnej bulli; tymczasem należy wybrać konsultorów diecezjalnych, którzy wspieraliby Biskupa radą i pomocą. W sprawie Seminariów należy zachować przepisy prawa powszechnego i Dekretu Soboru Watykańskiego II "Optatam totius" oraz zarządzenia Świętej Kongregacji Wychowania Katolickiego. W sprawie zarządu diecezją, wyboru wikariusza kapitulnego, uprawnień i obowiązków wiernych itp, należy ściśle trzymać się przepisów prawa kanonicznego.

Ponadto, wyłączamy z Archidiecezji Praskiej terytoria dekanatów: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda i Polonica Zdrój, a z Diecezji Miśnieńskiej terytoria parafii: Biedrzychowice, Bogatynia, Działoszyn, Krzewina, Opolno Zdrój i Zatonie; wymienione terytoria włączamy na zawsze do Archidiecezji Wrocławskiej.

Jednocześnie postanawiamy, że - z chwilą utworzenia nowych diecezji i określenia ich; granic - kapłani zostają inkardynowani do tej diecezji, na terenie której posiadają beneficjum lub urząd kościelny; pozostałych zaś duchownych i alumnów Seminariów Duchownych należy uważać za inkardynowanych do tej diecezji, w której mają prawne zamieszkanie. Akta i dokumenty, dotyczące założonych diecezji i ich kapłanów, wiernych i majątku kościelnego, należy przekazać - z Kurii, w których dotąd się znajdowały - do Kurii nowych diecezji celem sumiennego przechowania ich w archiwum.

W końcu postanawiamy, że Diecezja Warmińska, odtąd odłączona od Metropolii Wrocławskiej, będzie należała na zawsze do Metropolii Warszawskiej; a Diecezja Gdańska, dotychczas podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, będzie odtąd należała do Metropolii Gnieźnieńskiej, a jej Biskup będzie podlegał Metropolicie Gnieźnieńskiemu.

Niniejszym upoważniamy czcigodnego brata Naszego, Kardynała św. Kościoła Rzymskiego, Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, by czuwał nad wykonaniem powyższych postanowień osobiście lub przez delegowanego kapłana, z obowiązkiem przesłania Świętej Kongregacji dla Biskupów - odpowiednich dokumentów, zaopatrzonych w potrzebne, wedle przyjętych zwyczajów, podpisy i pieczęć.

Niniejszym ogłaszamy powyższą Konstytucję jako obowiązującą teraz i na przyszłość.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 28 czerwca 1972 roku, w dziesiątym roku Naszego Pontyfikatu.

(-) + Alojzy Kard. Traglia
Kanclerz św. Kościoła Rzym

(-) + Karol Kard. Confalonieri
Prefekt św. Kongr, dla Biskupów

(-) Franciszek Tinello
Kierownik Kancelarii Apostolskiej

(-) Józej Rossi
Bp Palm. Prot. Ap.

(-) Józef Massimi
Prot. Ap. Eksp, dnia 29 września w X roku Pontyfikatu

(-) Arrigo Bravi, Plomb.
W Arch. Kanc. Ap. Vol. CXLII N. 10

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka