Ogłoszenia duszpasterskie - 2 września 2018 - XXII Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? Św. Jakub daje nam dziś dwa kryteria: miłosierdzie wobec potrzebujących i nieuleganie wpływom środowiska. Kto z nas jednak potrafi tak żyć, opierając się tylko na własnych siłach? Widząc swoją ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam umacniał w nas to, co dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Święta i wspomnienia liturgiczne
  • Poniedziałek (3 września) - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
  • Wtorek (4 września) - Wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty (Józefy Chrobot) i Towarzyszek. | Wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek.
  • Piątek (7 września) - Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika.
  • Sobota (8 września) - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
 • Informacje
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Chrystusa Króla codziennie od godz. 7.30 do 17.00.
  • Obchodzimy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
  • Pożegnaliśmy wakacje. Msze święte wracają w niedzielę do pierwotnej postaci: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 i 18.00.
  • Z racji pierwszej niedzieli miesiąca kwesta proboszcza na dokonane podczas wakacji remonty kościoła i budynków sakralnych.
 • Cały pierwszy tydzień dla wspólnot modlitewnych, z którymi po Mszy świętej w kaplicy Chrystusa Króla są dalsze modlitwy i konferencje z księżmi opiekunami.
 • Poniedziałek (3 września) - początek roku szkolnego.
  • Godz. 8.00 - Msza święta w intencji uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników.
  • Godz. 9.00 - Msza święta dla Szkoły Katolickiej. Do nauki przystępuje 305 uczniów.
 • Czwartek (6 września) - Msza święta o powołania kapłańskie i zakonne - godz. 18.00.
 • Piątek (7 września) - pierwszy piątek miesiąca.
  • Msze święte dodatkowo o godz. 9.00 i l6.30.
  • Spowiedż od godz. 7.00 do 8.00.
  • Godz. 11.45 do 12.00 i od 16.00 do 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu całodobowa z Mszą świętą za Ojczyznę o północy.
 • Sobota (8 września) - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  • Godz. 18.00 - Tradycyjnie nasze parafialne dożynki w postaci poświęcenia i rozdania wszystkim obecnym świeżego i upieczonego z tegorocznej mąki chleba, z życzeniem, żeby w przyszłym roku nikomu chleba nie zabrakło.
 • Niedziela (9 września)
  • Na Mszy świętej o godz. 15.00, poświecenie tornistrów dla dzieci z pierwszych klas.
  • Tradycyjny Festyn "Postaw na rodzinę" połączony z Jubileuszami 60-lecia KSM "Przylesie" i 20-lecia TV MAX oraz obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości prze Polskę. Zapraszamy w godz. 13.00-16.00, tereny rekreacyjno-sportowe parafii. Bardzo prosimy o fanty.

 

Ogłoszenia różne

 • Zapraszamy na naukę języków obcych. Języki angielski i niemiecki są przy parafii wykładane od początku jej istnienia i jest to jeden z charyzmatów tej parafii. Nauka darmowa w godz. 16.30 i 18.00 w grupach 4-8 osobowych. Przy zapisie w biurze parafii wpłacamy ofiarę roczną na kościół: od dziecka 100 zł, od młodzieży 150 i od dorosłych 200 zł. Nauka od października 2018 do końca maja 2018 roku.
 • Biuro Radia Maryja informuje, że jest jeszcze 6 wolnych miejsc na pielgrzymkę do Częstochowy - Krakowa - Zakopanego w dniach 10-15 września 2018 roku. Zapisy do 4 września.

 

Informacje z parafii

W niezmienionym składzie przystępujemy do zadań duszpasterskich. Na katechezy parafia posyła 12 osób. W szkole katolickiej pracuje 43 nauczycieli i 11 pracowników administracji, 5 nauczycieli języków obcych w programie studium językowego. W kościele pracują: 2 organistów, 2 kościelnych, 1 kwiaciarka. W biurze parafii 2 osoby, w księgowości 2 osoby. W kuchni plebanijnej 2 osoby. Ponadto 1 sprzątaczka, 2 konserwatorów, 1 pracownik zajmujący się placem paraialnym, jedna osoba prowadząca chór. Na miejsce zmarłego ks. Nikodema przyjęliśmy emeryta ks. Franciszka Sowiżrała z diecezji Pelplińskiej.

 

Podziękowania

 • Naszym kapłanom, którzy potrafili łączyć wypoczynek z obowiązkami w parafii. Są gotowi do podjęcia obowiązków duszpasterskich.
 • Przez cały czas wakacyjny były realizowane prace remontowe, które prowadził pan Józef Kikta z grupą swoich pracowników. Teraz powoli będziemy spłacać koszty remontów.
 • Dziękujemy za kwiaty przynoszone do kościoła, za owoce z Waszych działek, za artykuły spożywcze przynoszone do koszy Caritas parafialnej.

 

Komentarz do czytań: Mira Majdan, Oremus, wrzesień 2003.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

RODZI SIĘ JUTRZENKA ZBAWIENIA

Ewangelie nic nie mówią o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, jak również nie wymieniają imion jej rodziców. Nie opisują też Jej dzieciństwa. Jedynie Ewangelista Mateusz, kończąc genealogię Chrystusa słowami: "Maryja, z której narodził się Jezus" (Mt 1, 16), wymienia Ją po raz pierwszy i ukazuje od razu jako Matkę Zbawiciela. Boskie Macierzyństwo jest jedynym powodem Jej narodzenia i zarazem podstawą wszystkich Jej przywilejów. Ona po to się narodziła, "aby wydać światu przedwieczną światłość naszego Pana, Jezusa Chrystusa" (1 prefacja o Najświętszej Maryi Pannie). Dlatego Kościół nazywa Maryję "Zorzą Wschodzącą" i "Gwiazdą Poranną". Porównania te są tym trafniejsze, że zorza wyprzedza wschód słońca i jest jego odbiciem; gwiazda zaś wydająca promień, a nie tracąca przy tym blasku, jest piękną figurą Boskiego Macierzyństwa Maryi, które nie przyniosło uszczerbku Jej niepokalanemu dziewictwu.

Jakkolwiek Ewangelie nie mówią zbyt wiele o narodzeniu i pierwszych latach życia Najświętszej Maryi Panny, to jednak brak ten uzupełniają apokryfy - popularne pisma wczesnochrześcijańskie nieznanych autorów. Wśród nich wyróżnia się "Protoewangelia Jakuba", pochodząca z połowy II wieku. Apokryf podaje okoliczności narodzenia Maryi. Wymienia imiona rodziców: Joachima i Anny. Mówi o pierwszych latach Jej życia i oddaniu na dalsze wychowanie do świątyni. Gdzie się urodziła Maryja? Wspomniany apokryf mówi, że w pobliżu świątyni jerozolimskiej. W VI wieku w miejscu Jej narodzenia, gdzie był dom Jej rodziców, zbudowano Kościół Najświętszej Panny. Dzień poświęcenia Kościoła - 8 września przyjęto jako datę narodzenia Maryi. Jest to obecna bazylika św. Anny. Tam do dziś czczona jest figura Maryi jako małego dzieciątka.

Z Jerozolimy święto narodzenia Maryi przeszło do Konstantynopola. W Rzymie wprowadził je papież Sergiusz I (+701). On też polecił obchodzić je z procesją. Z Rzymu święto narodzenia Maryi rozpowszechniło się we wszystkich krajach Europy Zachodniej.

Od wielu już wieków raduje się Kościół wielkim darem Bożym, którym jest narodzenie Maryi - Jutrzenki zbawienia, która zapowiada bliski już wschód Słońca, którym będzie Syn Boży, Jezus Chrystus. Dlatego w liturgii tego dnia usłyszymy słowa: "Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu, z Ciebie się narodziło Słońce Sprawiedliwości - Chrystus, który jest Synem Bożym. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę, On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne" (antyfona do pieśni Zachariasza).

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie nazywa się świętem Matki Bożej Siewnej. Zgodnie ze starodawnym zwyczajem wierni przynoszą w tym dniu do kościoła ziarno do poświęcenia pod nowy zasiew. Pod koniec Mszy świętej kapłan wypowiada następujące słowa: "Za przyczyną Bogarodzicy prośmy wszechmogącego Boga, aby temu ziarnu dał moc obfitego plonu, a nam cierpliwą ufność w Jego ojcowską Opatrzność".

Po chwili milczenia wypowiada modlitwę błogosławieństwa: "Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon... Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfity plon".

Nieznany poeta tak przed laty pisał o Matce Bożej Siewnej:

W szarudze pól, w jesiennej mgle,
Po rdzawych skibach roli,
Stąpają lekko stopy Twe,
Jutrzenko ludzkiej doli...
I idziesz jasna poprzez świat,
Jako płomyk o północy,
Siejąc z rąk drobnych złoty grad
Ziarn łaski - wiary, mocy...
W dusze, co zorał bólu pług,
Rozkruszył w proch, rozkrwawił,
Rzucasz swych pociech
Bożych smug blaskiem -
Szarudze łzawej.


Poświęcone w dniu Narodzenia Maryi ziarno zostanie niedługo wrzucone w świeżo zaoraną ziemię. Jeszcze przed nadejściem zimy uraduje nasze oczy zielenią. Latem zaszumi bogatym w kłosy łanem. Wczesną jesienią wyda obfity plon. Dawniej w tym dniu spoglądano w niebo. Rolnicy żegnając odlatujące jaskółki, mówili: "Najświętsza Panna się rodzi, jaskółka odchodzi". Przepowiadali też pogodę na dalsze dni: "W Narodzenie Panny Maryi pogodnie - będzie tak przez trzy tygodnie". Ks. Zenon MOŃKA
Źródło: Niedziela - 36/2002

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka