Ogłoszenia duszpasterskie - 26 sierpnia 2018 - XXI Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

To jest naprawdę święta góra. Obojętnie, czy zobaczymy ją w telewizji, czy staniemy u jej stóp utrudzeni pieszą wędrówką. Zawsze jest dla nas znakiem Bożej opieki, miejscem, gdzie dzieją się rzeczy doniosłe, nawet gdy zna je tylko nasze serce. I możemy być daleko, ale ona jest i my wiemy, że jest, że Bóg zostawił nam znak, że pamięta, że czuwa nad nami. Maryja modli się tam z nami i za nas i wciąż mówi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Wspomnienia liturgiczne
  • Poniedziałek (27 sierpnia) - Wspomnienie św. Moniki.
  • Wtorek (28 sierpnia) - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
  • Środa (29 sierpnia) - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
 • Dzisiaj
  • Godz. 12.30 wyjedzie spod kościoła autokar z pielgrzymami do Polanowa. Tam przed kościołem-pustelnią będą modlili się w intencjach trzeźwościowych.
  • Ostatnia niedziela z porządkiem wakacyjnym w odprawianych Mszach świętych. Już od przyszłej niedzieli powracamy do godzin w ciągu roku (zamiast Mszy świętej o godz. 19.30 będzie Msza święta. o godz. 15.00).
 • Piątek (31 sierpnia)
  • Ostatni piątek miesiąca.
  • Wspólnota duszpasterstwa trzeżwościowego comiesięcznie zamawia Mszę świętą o godz. 18.00 w intencji tych, którzy "powracają" do życia i dziękują Panu Bogu za miesiąc, rok, kilka czy kilkanaście lat w trzeźwości. Po Mszy świętej nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy pijaństwa.
  • W piątek w naszym kościele jest przewidziana Uroczystość wojskowa związana z organizacją na terenie miasta Koszalina obchodów 100-lecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej. Msza święta będzie odprawiona o godz. 10.30 z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz zaproszonych gości. Po odprawieniu Mszy świętej przemarsz w kierunku hali widowiskowej przy ul. Śniadeckich.
  • W tym dniu, w godz. 9.00-13.00 prośba o nie parkowanie samochodów na przylegajqcym do kościoła parkingu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na tą wojskową uroczystość.
 • Sobota (1 września)
  • Pierwsza sobota miesiąca - msza wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Marii Panny o godz. 7.00, a o 17.15 różaniec fatimski.
  • W sobotę 1 września, ogłaszamy spowiedź dla dzieci i młodzieży (przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym). Dyżury w konfesjonałach w tym dniu: rano od 7.00 do 8.00, w południe od 11.30 do 12.00 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.00.

 

Ogłoszenia różne

 • Rok szkolny rozpoczynamy 3 września. Msza święta w intencji uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkolnych - o godz. 8.00. Msza święta dla Szkoły Katolickiej - godz. 9.00.
 • Poświęcenie tornistrów dzieciom z klas pierwszych w niedzielę 9 września na Mszy świętej o godz. 15.00.
 • Jak w każdym roku parafia prowadzi naukę języków obcych (jako charyzmat parafii pw. Ducha Świętego. Duch Święty mówi wszystkim językami świata, toteż nauka języków trwa od samego początku parafii i jest bezpłatna. Zapisujemy się w biurze parafii i tam dokonujemy rocznej wpłaty na kościół: 100 zł od dziecka, 150 zł od młodzieży oraz 200 zł od dorosłych. Nauka trwa od października do maja włącznie, w godzinach popołudniowych o 16.30 i 18.00. Grupy są małe 4-8 osób. Nauczyciele ci sami. Zapraszamy.
 • W dniach 1-2 września odbędą się w Koszalinie warsztaty Gospel, które poprowadzi pastor Dave Daniel z Wielkiej Brytanii oraz zespół Gospel Joy z Poznania. Warsztaty Gospel to połączenie modlitwy i muzyki, pełne pasji i żywej wiary. Zaproszone sa osoby w każdym wieku. Rejestracja i dodatkowe informacje na stronie www.gospelkoszalin.pl.
 • W przyszłą niedzielę (pierwsza w miesiącu wrześniu) - po Mszach świętych, jak zwykle Ksiądz proboszcz będzie kwestował na opłacenie dokonanych podczas wakacji remontów.

 

Komentarz do czytań: o. Wojciech Czwichocki OP, Oremus, sierpień 2006.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

Św. AUGUSTYN

Żył prawie 1600 lat temu, ale wciąż jest obecny wśród nas. Wspiął się na najwyższy stopień mądrości, panuje opinia, że był jednym z najinteligentniejszych ludzi jakich nosiła ziemia. Jego książki na stałe weszły do klasyki literatury światowej i nadal są wydawane w milionowych nakładach. Św. Augustyn z Hippony ciągle wywiera ogromny wpływ na życie współczesnych, a jego niespokojne, gorące i tęskniące za Bogiem serce, wciąż porusza nasze serca.

Augustyn jest bardziej świadkiem, niż nauczycielem. Nie prowadzi teoretycznych rozważań i spekulacji teologicznych. Wszystko opiera na osobistym doświadczeniu i własnych przeżyciach. W jego dziełach myśl przybiera formę spowiedzi literackiej - wyznań, confessiones, jak zatytułuje swoją książkę. Jest wiarygodny dla czytelnika każdej epoki. Znany patrolog Hans von Campenhausen pisze: "Ma on rzadki dar wypływający z wolności i wewnętrznej pewności, żeby rzeczy najgłębsze wypowiadać w sposób zrozumiały, skomplikowane - w sposób prosty, a prostych nigdy nie podawać w sposób banalny".

GENIUSZ PIERWSZEJ WIELKOŚCI
"Oto geniusz pierwszej wielkości, któremu podobnych było może dziesięciu w dziejach ludzkości" - pisze o nim Jean Huscenot. Agostino Trape, autor książek o świętym, charakteryzuje go jako wybitnego teologa, filozofa, mistyka i poetę w jednej osobie. "Te najwyższe właściwości wzajemnie się uzupełniają i wytwarzają czar, jakiemu trudno się oprzeć. Jest filozofem, ale nie zimnym myślicielem; jest teologiem, ale zarazem mistrzem życia duchowego; jest mistykiem, ale również i pasterzem; jest poetą, ale i polemistą". W pismach św. Augustyna trudno oddzielić jedno od drugiego. Profesor Stefan Swieżawski dzieli się następującą refleksją: "Widzimy pomieszanie porządku przyrodzonego z nadprzyrodzonym, nie ma więc rozdziału między filozofią a teologią, brak systemu i metody. Jednak wszystko jest ściśle ze sobą powiązane, wszędzie pojawiają się te same problemy i aby zrozumieć cząstkę doktryny Augustyna trzeba znać całość".

BÓG, CZŁOWIEK, PRAWDA
W czasach Augustyna powszechny jest pogląd, nazywany w naszych czasach relatywizmem, że prawda nie istnieje, jest względna, zależy od punktu widzenia. Augustyn twierdził, że prawda mieszka we wnętrzu człowieka, dlatego też prawdę - o Bogu i o człowieku - odnajdziemy kierując się ku własnemu wnętrzu. "Pragnę poznać Boga i duszę - i nic więcej". Poznanie Boga jest naturalne dla człowieka, ponieważ "sam świat przez swe tak doskonale uporządkowane zmiany i obroty, jak również przez wspaniałe piękno dających się widzieć rzeczy, w milczeniu woła niejako, że został stworzony i że nie mógł stworzyć nikt inny, jak tylko Bóg, niewymownie i niewidzialnie wielki, niewymownie i niewidzialnie piękny".

Idea Boga jest dana wszystkim ludziom: "Taka jest bowiem moc prawdziwego imienia Bóstwa, iż rozumnemu stworzeniu, używającemu rozumu, nie może być całkowicie i zupełnie zakryte". Dla wielu Bóg jest jednak zakryty, jego poznanie jest utrudnione przez zło moralne: "Z wyjątkiem bowiem niewielu, w których natura nazbyt jest zepsuta, cały rodzaj ludzki wyznaje Boga, twórcę całego świata". Wszyscy ludzie mają świadomość zasad i prawd moralnych, nawet ludzie źli "sprawiedliwie ganią czy chwalą postępowanie innych". Augustyn mówi, że wieczne prawa moralności zostały odciśnięte w sercu człowieka "jak na wosku wyciska się obraz sygnetu, który i na wosk przechodzi i pierścienia nie opuszcza". Do życia potrzebna jest człowiekowi łaska: "Kiedy człowiek próbuje żyć sprawiedliwie o własnych siłach bez pomocy wyzwalającej łaski Bożej, zostaje pokonany przez grzechy; ale w granicach wolnej woli ma moc uwierzenia w Wybawiciela i otrzymania łaski". Prawo regulujące nasze życie wśród ludzi, pozostaje w relacji do łaski: "Bóg dał prawo, aby poszukiwać łaski, a dał łaskę, aby wypełniano prawo".

CONFESSIONES
W "Wyznaniach", które mimo upływu wieków wciąż zachwycają językiem narracji, św. Augustyn przedstawia drogę poszukiwania Boga i ostatecznego nawrócenia. Książka jest przepięknym hymnem dziękczynnym za łaskę nawrócenia, w której autor z niezwykłą szczerością i prostotą przedstawia koleje swojego życia, które nie zawsze wiodło po prostych ścieżkach. Jest wzorem i pocieszeniem dla błądzących wszystkich epok. Najpierw Augustyn lekceważył religię, później długo należał do sekty manichejczyków, by ostatecznie nawrócić się, przyjąć chrzest i całe dalsze życie poświęcić Bogu i braciom. "Szedłem prosto w przepaść, tak zaślepiony, że wśród rówieśników wstydziłem się, będąc mniej splamiony, ilekroć słyszałem, jak się przechwalali swoimi występkami. Tym bardziej się pysznili, im gorzej byli zbrukani". Starał się więc ich naśladować: "Gdy brakowało mi czegoś, abym mógł dorównać tym łajdakom, zmyślałem rzeczy, jakich nie popełniłem". Jednak, jak pisze, nieuchronne zbliżało się do niego: "Bóg deptał mi po piętach". Wciąż jednak przed przyjęciem prawdy, choć przeczucie jej przyjęcia było dojmujące: "Daj mi czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili".

Pewnego dnia, kiedy przebywał w ogrodzie i płakał "w bezmiernie gorzkiej skrusze serca", usłyszał głos dziecka dobiegający zza muru: "Weź to, czytaj, weź to, czytaj" (Tolle, lege, tolle, lege). Uznając, że jest to nakaz Boży otworzył Nowy Testament i zaczął czytać przypadkowe słowa, na które padł jego wzrok: "Nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zdradzie i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwość". Augustyn zrozumiał, światło Prawdy dotarło do jego duszy. Stał się chrześcijaninem. "Ty zawsze byłeś przy mnie" - wyznaje. "Panie, w Tobie, który przez cierpienie uczysz, uderzasz po to, by uleczyć; zabijasz nas, abyśmy nie umarli daleko od Ciebie".

KOŚCIÓŁ
Augustyn odnajduje wreszcie Kościół, "drogocenną perłę", o której po latach napisze: "Kochajmy Pana, kochajmy Kościół, jego Kościół; Boga jako naszego Ojca, a Kościół jako naszą Matkę. Nikt nie może oczekiwać, że znajdzie Boga, miłościwego Ojca, jeśli okazuje lekceważenie dla Kościoła, swojej Matki". Jak jednak trafić na łono Kościoła? Augustyn zaleca podporządkowanie się autorytetowi. Kościół od nawracających się na chrześcijaństwo, żąda przede wszystkim wiary. W ten sposób autorytet wyprzedza samodzielne poznanie. Według Augustyna życie ludzkie, bez możliwości odwołania się do autorytetu, byłoby niemożliwe. Zasada autorytetu zakłada zwrócenie się do tych, którzy posiadają mądrość i obdarzenie ich zaufaniem. Należy więc komuś zaufać. Augustyn doradza: "Jeśli nie możesz zrozumieć, to wierz, abyś zrozumiał". Taka postawa nie jest sprzeczna z rozumem, jeśli się zaufa kierownictwu Kościoła i jeśli się najpierw "wierzy" w to, co Kościół autorytatywnie głosi. "Ja też nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby mnie do tego nie skłonił autorytet Kościoła" - pisze Augustyn, dodając pełne ufności słowa: "Kościół Boga żywego jest podporą i mocną podstawą prawdy. Nikt nigdy nie zdoła wymazać go z ziemi. Kościół jest łaską Boga, potężnym ciałem podległym potężnemu umysłowi".

PAŃSTWO BOŻE
Życie szczęśliwe jest możliwe tylko w zbiorowości. Dla jasności wywodu, Augustyn posługuje się przykładem teatru. Tak jak gra znakomitego aktora wywołuje wspólny zachwyt (miłość) i łączy wzajemnie widzów, tak wspólna miłość do Boga konsoliduje ludzi. Sprężyną życia moralnego jest miłość i to właśnie ona buduje społeczność. Dwa rodzaje miłości powołują do życia dwa państwa: "Miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie; miłość Boga zaś, posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie". Splot historii - państwa Bożego i państwa ziemskiego - wyznacza zasadniczy nurt dziejów. "Słyszałeś i wiesz, że są dwa państwa, dziś przemieszane ze sobą w ciele, ale w duszy rozdzielone" - pisze Augustyn.

Nie jest to jednak prosty podział na dobro i zło. Nawet państwo ziemskie powinno opierać się na sprawiedliwości. Augustyn w "Państwie Bożym" przytacza anegdotę o tym, jak przed oblicze Aleksandra Macedońskiego doprowadzono schwytanego pirata. Gdy król zapytał go, co sobie wyobraża, że niepokój po morzu rozsiewa, ten odpowiedział: "A ty co sobie myślisz, że po całym świecie niepokój siejesz? Ale, że ja to czynię na małym okręciku, nazywam się łotrem, a ty - że masz wielką flotę - zowiesz się królem". Augustyn stawia pytania wciąż aktualne: "Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników? Bo czyż i rozbójnicze bandy są czymś innym niż małymi państwami?" Państwo prawdziwie sprawiedliwe, powinno być państwem chrześcijańskim: "Żadne państwo nie jest doskonalej utwierdzone i chronione niż to, które za podstawę i więź ma wiarę i trwałą zgodę, kiedy najwyższe i najprawdziwsze dobro, to znaczy Bóg, jest umiłowane przez wszystkich, a ludzie kochają jeden drugiego w Nim bez udawania, ponieważ miłują się wzajemnie, ze względu na Boga".

* * *

"Można go śmiało uznać za nauczyciela zachodniego chrześcijaństwa, wobec którego nikt nie przeszedł obojętnie" - pisze o św. Augustynie prof. Stefan Swieżawski. Jego myśl "zaważyła potężnie na potomności, jej cień pada na całość myśli chrześcijańskiej, na każdy prąd umysłowy". Mistrz z Hippony pozostawił nam duchowy testament: "Gdybyśmy naprawdę żyli jak chrześcijanie, zdobylibyśmy wszystkich innych. Jest jednak jeszcze zbyt wielu, którzy prowadzą podwójne życie". I dodaje słowa, które nigdy nie przeminą: "Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie".

Tadeusz ROGOWSKI

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka