Ogłoszenia duszpasterskie - 12 sierpnia 2018 - XIX Niedziela Zwykła

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Długa droga przed nami. Bardzo długa, dalej niż do góry Horeb. Stąd do wieczności. To jednocześnie bardzo blisko, tu gdzie mieszkają nasi najbliżsi, tu gdzie pracujemy i wypoczywamy. Ta droga nie prowadzi gdzieś tam, daleko, ale do samego wnętrza, do serca, gdzie przebywa Bóg, gdzie jest wieczność. Wyjątkowa droga i specjalny pokarm Chleb żywy, który z nieba zstąpił, żebyśmy się nie zagubili ani nie zniechęcili i dotarli do celu.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Uroczystości i wspomnienia liturgiczne
  • Poniedziałek (13 sierpnia) - Wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera.
  • Wtorek (14 sierpnia) - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
  • Środa (15 sierpnia) - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
  • Czwartek (16 sierpnia) - Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego.
  • Piątek (17 sierpnia) - Wspomnienie św. Jacka, prezbitera.
 • Przypomnienia
  • Stała adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Chrystusa Króla w godzinach 7.30-17.00.
  • W tygodniu przed Mszą świętą wieczorną o godz. 18.00 zawsze jest odmawiany różaniec - od godz. 17.30).
  • Codziennie w kaplicy Chrystusa Króla o godz. 15.00 odmawiana jest Koronka do miłosierdzia Bożego.
  • W niedzielę zapraszamy na nieszpory w układzie 5 psalmów - godz. 17.30.
 • Poniedziałek (13 sierpnia) - 13 dzień miesiąca i o godz. 20.00 msza św. oraz procesja ze świecami.
 • Wtorek (14 sierpnia) - św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, patrona diecezji; po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo do św. Jana Pawła II i ucałowanie relikwii. Rycerze Zakonu Jana Pawła II zapraszają zainteresowanych mężczyzn na spotkanie Chorągwi.
 • Środa (15 sierpnia) - Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 16.30, 18.00 i 19.30 (nie ma Mszy św. o godz. 15.00).
  • Na wszystkich Mszach św. błogosławienie ziół i kwiatów.
  • Taca z tego dnia jest przeznaczona na Cathedraticum, inaczej na matkę kościołów w diecezji - katedrę.
  • Tradycyjnie o godz. 9.00 zbieramy się przy krzyżu misyjnym i pieszo idziemy na 22 Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin na Górę Chełmską.
  • Serdecznie zaprasza biskup Edward Dajczak:

Właśnie dlatego, jak co roku chcemy się spotykać u Matki, która jest zasłuchana w głos Ducha Świętego. Chcemy aby każda rodzina naszej diecezji mogła spotkać Ducha Świętego w sakramentach i doświadczyć Jego łaski – nieustannego rodzenia się na nowo.
Zapraszam wszystkie małżeństwa i rodziny na Górę Chełmską, do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, będziemy tam wspólnie trwali na modlitwie.
Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00 nabożeństwem różańcowym, o godz. 11.00 odbędzie się koncert ewangelizacyjny, natomiast o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia, którą wraz z biskupami naszej diecezji, zaproszonym gościem biskupem Rudolfem Pierskałą i kapłanami ofiarujemy Bogu, prosząc we wszystkich sprawach, które nosicie w swoim sercu. Po Eucharystii czeka nas wspólna zabawa na stadionie, czyli festyn rodzinny oraz atrakcyjne zabawy dla dzieci i całych rodzin.
Na trud pielgrzymowania i na radosne spotkanie na Górze Chełmskiej z serca błogosławię!

Bp Edward Dajczak
Cały tekst Komuniaktu biskupa diecezjalnego

 

Ogłoszenia różne

 • Biskup ordynariusz: "Serdecznie zapraszam na finałowy wieczór Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego, który odbędzie się 18 sierpnia (sobota) o godz. 19.00 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Przyjmijmy życzenia młodych ludzi z różnych stron świata i wspólnie budujmy pokój, którego źródłem jest Chrystus. Wasz biskup Edward Dajczak".
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia w Myśliborzu, po raz osiemnasty (myśl tej pielgrzymki i realizacja, to czasy, kiedy w parafii wikariuszem był ks. Czesław Łącki - jest zatem okazja, żeby go z wdzięcznością wspomnieć w modlitwie). Pielgrzymka wyrusza 16 sierpnia o godz. 7.00 (kościół św. Józefa przy katedrze). Informacje i zapisy u ks. Łukasza Gąsiorowskiego tel. 606 605 694.
 • 17 i 19 sierpnia o godz. 19.00 - koncerty Charytatywne w Filharmonii, poświęcone operacji pani Izabeli Karpy. 19.00. Operacja w Hanowerze będzie 14 sierpnia. W intencji zdrowia dla Izy, w tym dniu będzie odprawiona Msza Święta w naszym kościele o godz. 7.00.
 • Jeszcze tylko do poniedziałku modlimy się za pielgrzymów naszej diecezji, zdążających na Jasna Górę. W tej pielgrzymiej wspólnocie wędruje nasz kapłan Przemysław Gracek i bp Krzysztof Włodarczyk.
 • Pamiętajmy o pielgrzymach idących przez Koszalin. Wędrują różne grupy czy osoby (harcerze głównie z Polski południowej), wszystkim staramy się pomagać. Stąd prośba i przypomnienie o koszach przy ołtarzu miłosierdzia czy w kaplicy adoracji. Także corocznie działkowicze przynoszą do kościoła kwiaty, aby po prostu były, a także aby pomniejszyć koszty zakupywanych kwiatów do przystrojenia kościoła. Naczynia z wodą na kwiaty są przy bocznych ołtarzach.
 • Zapraszamy na stronę parafii www.koszalin-duch.pl. Stronę prowadzi pan Tadeusz Rogowski.

 

Komentarz do czytań: o. Wojciech Czwichocki OP, Oremus, sierpień 2006.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy - Szczęść Boże!
Ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

Św. JACEK ODROWĄŻ - ŚWIATŁO ZE ŚLĄSKA NA POMORZU

We wtorek 16 października 2007 roku biskup Ignacy Jeż zjadł śniadanie w rzymskiej restauracji, po czym wrócił do hotelowego pokoju. Nagle poczuł się źle. Wezwano karetkę, zmarł w drodze do szpitala. Do Rzymu przyjechał na obchody 750 rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża, znanego na świecie jako św. Hiacynt, pierwszego polskiego dominikanina, jedynego Polaka wśród postaci świętych umieszczonych na kolumnadzie Berniniego okalającej plac św. Piotra. Dzień wcześniej koncelebrował Mszę w bazylice św. Sabiny na Awentynie, gdzie w 1220 roku św. Jacek przyjął habit z rąk św. Dominika Guzmana, założyciela dominikanów.

Pochodzący ze Śląska biskup, "przyszywany Ślązak" jak sam się określał, znał dobrze urodzonego w Kamieniu Śląskim na Ziemi Opolskiej św. Jacka. Przez czternaście lat (1946–1960) był katechetą i dyrektorem Gimnazjum Katolickiego w Katowicach, któremu patronował św. Jacek, przekształconego później w Niższe Seminarium Duchowne im. Św. Jacka. Przede wszystkim jednak znał świętego z żywego na Śląsku kultu. W 1993 roku papież Jan Paweł II przyznał metropolii górnośląskiej, obejmującej archidiecezję katowicką oraz diecezję opolską i gliwicką, patronat św. Jacka. Jeden z tytułów św. Jacka, jakimi obdarzyli go potomni brzmi "Lux ex Silesia" - Światło ze Śląska. Podobnym "światłem ze Śląska" stał się zresztą sam biskup Ignacy Jeż dla powstałej w 1972 roku diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ze swym "płonącym" imieniem (łac. ignis oznacza ogień) i biskupim zawołaniem "Veni ignem mittere" (Przyszedłem ogień rzucić na ziemię).

Św. Jacka łączą jednak z Pomorzem i Koszalinem znacznie głębsze relacje, sięgające bardziej odległych czasów. Jednym z pierwszych klasztorów dominikańskich założonych w 1228 roku przez polską prowincję dominikanów był Kamień - siedziba biskupstwa kamieńskiego oraz księstwa biskupiego, do którego należały Kołobrzeg i Koszalin. Miasta otrzymały prawa miejskie właśnie z rąk biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen: Kołobrzeg w 1255, a Koszalin w 1266 roku. Zaledwie 6 lat przed założeniem klasztoru w Kamieniu, pierwszy polski dominikanin założył pierwszy polski klasztor dominikanów w Krakowie (1222). Ta szybkość w rozprzestrzenianiu się "Psów pańskich", jak nazywano dominikanów, zdumiewa jeszcze dzisiaj.

Biskup kamieński nie był jedynie duchownym stojącym na czele biskupstwa, ale również władcą świeckim, który władał odrębnym terytorium w Księstwie pomorskim, dość niezależnym od Księstwa. Co ciekawe, sam Kamień nie był częścią tego terytorium i znajdował się w pewnej odległości od zwartego i jednolitego od czasów Hermana von Gleichen władztwa biskupów kamieńskich, obejmującego ziemię kołobrzeską, koszalińską, od roku 1339 bobolicką, a od 1348 również pas między Sianowem a Polanowem wraz z tymi miastami. Dość szybko, bo już od XIII wieku, biskupi zaczęli rezydować nie w Kamieniu, ale w miastach swego terytorium, zwłaszcza w Koszalinie, a później w Karlinie. Sensacją archeologiczną roku 2012 było odkrycie w centrum Kamienia pozostałości po wiku, czyli słowiańskiej osadzie nieobronnej na podgrodziu. Odkryto także ślady późniejszego kościoła dominikanów i cmentarzysko.

Szybkie rozprzestrzenianie się dominikanów i ich obecność na Pomorzu, nie tylko w Kamieniu, ale także w Gdańsku (1225), Elblągu (1236), Toruniu (1264), Słupsku (1283), było również elementem szerszego procesu dziejowego, trwającego 400 lat (1100-1500), nazywanego dziś przez historyków wojnami lub krucjatami północnymi. Wiązał się on z chrystianizacją narodów i plemion zamieszkujących krainy wokół Morza Bałtyckiego, obejmującego terytoria dzisiejszej Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i częściowo Polski oraz Rosji. Na życzenie papieża Grzegorza IX (znał oraz kanonizowal Dominika Guzmana, założyciela dominikanów), ponaglającego w bullach z lat 1232-1236 polskich dominikanów, włączyli się oni w dzieło chrystianizacji Prus oraz innych narodów żyjących wokół Morza Bałtyckiego.

"Ten syn śląskiej ziemi porwany duchem misyjnym św. Dominika, gorliwie głosił Ewangelię od Gdańska po Kijów. Wraz z całym Kościołem w Polsce dziękuję Bogu za jego życie i apostolstwo" - napisał papież Benedykt XVI. Prof. Feliks Koneczny, autor słynnej książki "Święci w dziejach narodu polskiego" posuwa się do jeszcze innego niż "Światło ze Śląska" określenia św. Jacka: "Nie miał zwyczaju przebywać w jakimś kraju długo ... Nagłość i nadzwyczajna szybkość w przenoszeniu się z jednego końca Polski na drugi przypomina owego wielkiego wojownika z 47 bitew; doprawdy pod tym względem był św. Jacek jakby nowym Bolesławem Krzywoustym w zakonnym habicie!"

Tadeusz Rogowski

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka