Ogłoszenia duszpasterskie - 18 marca 2018 - Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, stajemy się zdolni do tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A wtedy będziemy w nim widzieć już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • DZISIAJ
  • Rozpoczynamy rekolekcje dla parafian oraz rekolekcje dla uczniów SP 17 i Gimnazjum 7. Dla Parafian rekolekcje poprowadzi ks. dr Sebastian Kępa z Częstochowy: dzisiaj na wszystkich Mszach świętych, a w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00. Uczniów poprowadzi siostra Dominika z zespołem z Ustki. Spotkania w poniedziałek, we wtorek i w środę w kościele w godzinach: 8.00, 10.00 i 11.00, a w szkole 12.00 i 13.00. Przez Adoracje Najświętszego Sakramentu wypraszajmy łaski dla wiernych, którzy przyjdą na rekolekcje.
  • Obecna niedziela - trzecia w miesiącu - to także kwesta Caritas Parafialnej. Z powodu nadchodzących świąt Wielkanocnych, prosimy o podanie w biurze parafii rodzin, osób, które wymagają pomocy świątecznej. Oprócz dzisiejszej zbiórki prosimy o artykuły spożywcze składane do koszy przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego oraz w kaplicy adoracji.
  • Dzisiaj przypadają imieniny ks. biskupa ordynariusza Edwarda Dajczaka. Niech naszymi kwiatami będzie modlitwa.
  • Niedziela dzisiejsza to wigilia jutrzejszej uroczystości św. Józefa. W parafialnej tradycji jest adoracja po Mszy wieczorne do godz. 24.00, a po niej Msza święta. Zapraszamy do kaplicy adoracji wszystkich Józefów i Józefy. Upominek niech będzie znakiem Bożego błogosławieństwa.
 • Piątek (23 marca) - oprócz znanych godzin odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej, sięgamy do tradycji - po Mszy świętej o godz. 18.00 wyruszamy Drogą Krzyżową na Górę Chełmską.
 • Niedziela (25 marca) - Niedziela Palmowa.
 • Niedziela (25 marca) - godz. 15.00. Przychodzą dzieci komunijne - I grupa oparta na SP 21, a o godz. 16.30 kandydaci do sakramentu Bierzmowania z klasy siódmej i drugiej gimnazjalnej.

 

Ogłoszenia różne

 • Od godz. 19.00 w piątek (23 marca) do godz. 19.00 w sobotę (24 marca) - Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na całonocną adoracje Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Jest to wyraz modlitewnego wsparcia dla uczestników Ekstermalnej Drogi Krzyżowej. Adoracja jest zarazem czuwaniem i spieszeniem z pomocą tym, którzy będą kończyli Ekstermalną Drogę Krzyżową. W Sali 66 będą przygotowane posiłki.
 • Spektakl Wielkanocny - 25 marca o 11.00 na scenie Centrum Kultury 105. Będzie to nowe spojrzenie na święta Wielkiej Nocy.
 • Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na cykliczne spotkanie dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty, które odbędzie się w naszym kościele w czwartek (22 marca) o godz. 18.30. Gościem spotkania będzie biblista ks. dr Tomasz Tomaszewski.
 • Ostatnie w tym roku Czuwanie Młodych odbędzie się 24 marca o godz. 20.00 w kościele franciszkanów. Modlitwom będzie przewodniczył biskup Ordynariusz. Serdecznie jest zaproszona młodzież z dekanatów Koszalin, Mielno i Polanów.
 • Ks. Rafał Jarosiewicz dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji ogłasza nową inicjatywę: Śniadania za darmo. Wystarczy o godz. 8.30 przyjść pod budynek Nowej Ewangelizacji (obok naszego kościoła), wstąpić na 30 minutową modlitwę i konferencję, a potem śniadanie i życzymy smacznego.
 • Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) - 27 marca przy kościele w Osiekach, godz. 17.00 - Krąg Biblijny na temat "Zmartwychwstania". Prowadzącym ks. Henryk Romanik.
 • Katolicka Szkoła wybiegając myślami już do nowego roku szkolnego zaprasza rodziców dzieci, które pójdą do klasy pierwszej aby zapisywały je wlaśnie w Szkole katolickiej. Sekretariat szkoły jest czynny od 8.00 do 16.00.

 

Komentarz do czytań: Maciej Zachara MIC, Oremus, Wielki Post i Triduum Paschalne, 2003.

 

Na nowy Tydzień - chorym życzymy nadziei, którą niesie Chrystus Zmartwychwstały, zdrowym - łaski czyniącej w człowieku modlitwę, post i jałmużnę.
ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

ŚMIERĆ JEST JAKBY MUREM, A SERCE WYCHYLA SIĘ POZA MUR ZE SWYM PRAGNIENIEM WIECZOŚCI

Drodzy bracia i siostry!
Zaledwie dwa tygodnie dzielą nas od Wielkanocy a wszystkie czytania biblijne tej niedzieli mówią o zmartwychwstaniu. Jeszcze nie o zmartwychwstaniu Jezusa, które wtargnie jako absolutna nowość, ale o naszym zmartwychwstaniu, tym o które się ubiegamy i którym właśnie obdarzył nas Chrystus, powstając z martwych. W rzeczywistości śmierć jest dla nas jakby murem, uniemożliwiającym widzenie tego co jest poza nim, a jednak nasze serce wychyla się poza ten mur, i choć nie możemy znać tego, co on ukrywa, to jednak, o tym myślimy, wyobrażamy sobie, wyrażając w symbolach nasze pragnienie wieczności.

Prorok Ezechiel głosi narodowi żydowskiemu na wygnaniu daleko od ziemi Izraela, że Bóg otworzy groby deportowanych i sprawi, że powrócą do swej ziemi, aby spoczywali tam w pokoju (por. Ez 37,12-14). Ta odwieczne dążenie człowieka, aby być pochowanym przy swoich przodkach jest tęsknotą za "ojczyzną", która powita go u kresu ziemskich trudów. Koncepcja ta nie zawiera jeszcze idei osobistego zmartwychwstania, która pojawia się dopiero pod koniec Starego Testamentu, a jeszcze w czasach Jezusa nie została zaakceptowana przez wszystkich Żydów. Zresztą nawet między chrześcijanami wierze w zmartwychwstanie i życie wieczne towarzyszy nierzadko tak wiele pytań, tak wiele zamieszania, bo chodzi tu o rzeczywistość, która wykracza poza granice naszego rozumu i wymaga aktu wiary.

W Ewangelii mówiącej o wskrzeszeniu Łazarza słyszymy głos wiary z ust Marty, siostry Łazarza. Jezusowi, który mówi jej: "Brat twój zmartwychwstanie", odpowiada: "Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym" (J 11, 23-24). Lecz Jezus odpowiada: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25-26). Oto prawdziwa nowość, która się wdziera i łamie wszelkie bariery! Chrystus rozbija ścianę śmierci, w Nim mieszka cała pełnia Boga, która jest życiem, życiem wiecznym. Dlatego śmierć nie miała nad nim władzy, a wskrzeszenie Łazarza jest znakiem Jego pełnego panowania nad śmiercią fizyczną, która wobec Boga jest jak sen (por. J 11,11).

Ale jest też inna śmierć, która kosztowała Chrystusa najcięższą walkę, wręcz cenę krzyża: to śmierć duchowa, grzech, który grozi zniszczeniem życia każdego człowieka. Chrystus umarł aby przezwyciężyć tę śmierć, a Jego zmartwychwstanie nie jest powrotem do poprzedniego życia, ale otwarciem nowej rzeczywistości, "nowej ziemi", wreszcie zjednoczonej z Niebem Boga.

Z tego powodu święty Paweł pisze: "Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha" (Rz 8,11). Drodzy bracia, zwróćmy się do Maryi Dziewicy, która już uczestniczy w tym Zmartwychwstaniu, aby pomogła nam powiedzieć z wiarą: "Tak, Panie! Ja wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży" (J 11,27), naprawdę odkryć, że On jest naszym zbawieniem.

BENEDYKT XVI
Rozważanie przed modlitwą “Anioł Pański”, 10 kwietnia 2011

 

ŚMIERĆ CIAŁA JEST SNEM, A BÓG MOŻE NAS OBUDZIĆ

Drodzy bracia i siostry!
Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli (...) Bóg widzi śmierć fizyczną jako sen, z którego można się obudzić. Jezus dowiódł, że ma nad śmiercią władzę absolutną: widać to, gdy przywraca życie młodemu synowi wdowy z Nain (por. Łk 7, 11-17) i dwunastoletniej dziewczynce (por. Mk 5, 35-43). O niej właśnie powiedział: "Dziecko nie umarło, tylko śpi" (Mk 5, 39), co wywołało śmiech obecnych. Jednak naprawdę tak właśnie jest: śmierć ciała jest snem, z którego Bóg może nas w każdej chwili obudzić. Choć Jezus miał władzę nad śmiercią, ból rozstania budził w Nim szczere współczucie. Patrząc na płacz Marty i Marii, i osób, które je pocieszały, również Jezus "wzruszył się w duchu, rozrzewnił" i w końcu "zapłakał" (J 11, 33. 35). Serce Jezusa jest bosko-ludzkie: w Nim Bóg i człowiek złączyli się w sposób doskonały, bez rozdziału i bez pomieszania. On jest obrazem, więcej, wcieleniem Boga, który jest miłością, miłosierdziem, ojcowską i macierzyńską czułością; wcieleniem Boga, który jest Życiem. Dlatego z powagą oznajmił Marcie: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki". I dodał: "Wierzysz w to"? (J 11, 25-26). To pytanie Jezus zadaje każdemu z nas; pytanie, które z pewnością nas przerasta, przerasta naszą zdolność zrozumienia, ale tym pytaniem prosi nas, byśmy Mu zawierzyli, tak jak On zawierzył Ojcu. Odpowiedź Marty jest przykładna: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat" (J 11, 27). Tak, Panie! My też wierzymy, pomimo naszych wątpliwości i ciemności; wierzymy w Ciebie, bo Ty masz słowa życia wiecznego; chcemy wierzyć w Ciebie, który nam dajesz niezawodną nadzieję na życie poza granicą życia, autentyczne i pełne życie w Twoim królestwie światła i pokoju.

BENEDYKT XVI
Rozważanie przed modlitwą “Anioł Pański”, 9 marca 2008

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka