Ogłoszenia duszpasterskie - 11 marca 2018 - Czwarty Tydzień Wielkiego Postu (Laetare)

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, bez której nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dobrego. Mają nam one pomóc przyjąć miłość Boga i rozpoznać w sobie Jego dzieci. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Niedziela Laetare. Przy ołtarzu są ustawione kwiaty, na co pozwala dzisiejsza liturgia.
  • Godz. 15.00 - proszone są dzieci komunijne ze Szkoły katolickiej.
  • Godz. 17.30 - Gorzkie Żale
  • Siostry NMP Gwiazdy Porannej, reprezentują kontemplację i ubóstwo. Zycie ich, to modlitwa. Na co dzień przyjęły filozofię całkowitego ubóstwa. Wyrabiają różne przedmioty, jak oparte na recepturze zakonnej dżemy, ciasta, a z przynoszonych ogarków świec, wykonują atrakcyjne świece, różańce, rzeźby i wiele innych. Dziś już drugi raz prezentują swoje wyroby po Mszach świętych.
 • Poniedziałek (12 marca)
  • Rozpoczynają się rekolekcje uczniów Gimnazjum 6, Liceum 6 i "Budowlanki".
  • Po Mszy świętej wieczornej - nabożeństwo do Ducha Świętego. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz adoracja.
 • Wtorek (13 marca)
  • Zakon Rycerzy Jana Pawła II - nabożeństwo do św. Jana Pawła II- zaraz po Mszy św. wieczorne, ucałowanie relikwii.
  • Piąta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową (13 marca 2013).
 • Czwartek (15 marca) - 22 rocznica śmierci biskupa Czesława Domina (15 marca 1996).
 • Piątek (16 marca)
  • Nabożeństwa Dróg Krzyżowych - godz. 8.30, po Mszy św. o godz. 12.00, godz. 17.00.
  • Tradycyjnie ulicami Koszalina przejdzie procesja Drogi Krzyżowej, która wyruszy sprzed katedry o godz. 20.00, aby po dwóch godzinach dotrzeć do naszego kościoła. W związku z tym wydarzeniem, nie będzie u nas nabożeństwa Drogi Krzyżowej po Mszy św. o godz. 18.00.

 

Ogłoszenia różne

 • Trwają zapisy na Ekstermalną Drogę Krzyżowa. Polega ona na przejściu trasy 45 km indywidualnie lub w małych grupkach wokół Koszalina - nocą, w ciszy. Termin: noc z 23 na 24 marca (z piątku na sobotę) - wyjście o godz. 18.00 z parafii pw. Podwyższonego Krzyża Świętego w Koszalinie. Zapisy: www.edk.org pl.
 • W tygodniu (od poniedziałku do piątku) - godz. 8.30 - Szkoła Nowej Ewangelizacji, przy kościele Ducha Świętego oraz Fundacja SMS z Nieba, organizują tzw. bezpłatne śniadania. Może z nich korzystać każdy kto przychodzi na 30 min. modlitwę i konferencję, a po ich zakończeniu otrzymuje posiłek. Śniadania są codziennie od poniedziałku do piątku.
 • Wtorek (13 marca) - godz. 17.00 - kościół Ducha Świętego (Sala św. Józefa), Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wykład ks. dra Dariusza Jastrzębia zatytułowany "Wprowadzenie do lektury Fiodora Dostojewskiego".
 • Sobota (17 marca) - godz. 17.00 - kościł św. Kazimierza (dom spotkań przy kościele, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2 - Wielkopostny Dzień Skupienia pod przewodnictwem ks. dra Mariusza Kołacińskiego.

 

Komentarz do czytań: Maciej Zachara MIC, Oremus, Wielki Post i Triduum Paschalne, 2003.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa.
ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

RÓŻOWA NIEDZIELA

Pośród wszystkich niedziel Wielkiego Postu na specjalne wyróżnienie zasługuje czwarta. Od różowego koloru szat liturgicznych nazywa się ją "Różową niedzielą". Niektórzy historycy próbują tłumaczyć radosny charakter tejże niedzieli tak zwanym rytem "otwarcia uszu", który celebrowany był w środę poprzedzającą tę niedzielę. Obrzęd ten, nazywany także Effeta, stanowił etap przygotowujący do przyjęcia sakramentu chrztu. Celebrans dotykał dużym palcem prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust kandydatów do chrztu i mówił: "Effeta, to znaczy: Otwórz się". Obrzęd symbolicznie wyrażał konieczność łaski Chrystusa do przyjęcia słowa Bożego i głoszenia go innym.

Natomiast o zwyczaju używania w tym dniu szat liturgicznych koloru różowego wspomina się po raz pierwszy w XVI wieku. Prawdopodobnie miało to związek z błogosławieniem przez papieża w tym dniu złotej róży. Błogosławieństwo to nie ma żadnego związku z przygotowaniem do chrztu. Od X wieku w Rzymie, bardzo uroczyście świętowano zwycięstwo wiosny nad zimą i z tej okazji przynoszono do świątyni kwiaty. Od XI wieku papież zamiast naturalnych kwiatów błogosławił zwykle bardzo cenną sztuczną różę, która potem była ofiarowywana znanym i wybitnym osobistościom z ówczesnego świata.

Charakter czwartej niedzieli Wielkiego Postu najlepiej oddaje antyfona na wejście: "Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy" (Iz 66, 10-11). Źródłem naszej pociechy jest oczywiście Chrystus. Liturgia słowa ukazuje Go jako tego, który uzdrawia ze wszelkich chorób, jako jedynego Zbawiciela. Chrystus jest Światłem, które oświeca ludzkie drogi, ale przede wszystkich wyprowadza człowieka z ciemności grzechu. Mamy tu wyraźne odniesienie do chrztu i do obmycia, które uzdrawia i sprawia, że człowiek staje się kimś innym, że zaczyna żyć innym życiem. W pierwszych wiekach chrzest często nazywano Photismos, czyli Oświecenie, a ochrzczonych Oświeconymi. W ten sposób, jak mówi prefacja tej niedzieli, chrzest jest sakramentem powtórnego narodzenia, uwolnienia z niewoli grzechu i w końcu wyniesieniem do godności dzieci Bożych.

Radujemy się w tę niedzielę wraz z przygotowującymi się do przyjęcia chrztu, gdyż Chrystus uzdalnia nas do poznania Boga jako miłości. Tak umiłował świat i każdego człowieka, że posłał swojego jedynego Syna, aby przez Niego dokonać dzieła Zbawienia. Jest więc Ojcem pełnym miłości i miłosierdzia. Trzeba jednak łaski Chrystusa, aby doświadczyć tej ojcowskiej miłości. Należy zatem dziękować, że Pan dotknął moich oczu i dzięki temu przejrzałem i uwierzyłem Bogu (por. Antyfona na Komunię). Ks. prof. DARIUSZ KWIATKOWSKI
ŹRÓDŁO: Ks. Dariusz Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007.

 

Latáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum latítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestra. Latátus sum in his qua dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

 

PRZEJŚCIE OD ŚWIATŁA OCZU DO ŚWIATŁA WIARY

Drodzy bracia i siostry!

Szlak Wielkiego Postu, który przeżywamy, jest szczególnym okresem łaski, w czasie którego możemy zaznać daru łaskawości Pana w stosunku do nas. Liturgia dzisiejszej niedzieli, nazwanej Laetare, wzywa do wesela, do radości, tak jak głosi antyfona na wejście celebracji eucharystycznej: "Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy" (Iz 66, 10-11). Co jest głęboką przyczyną tej radości? Mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia.

Pytanie, jakie Pan Jezus zadaje temu, który był niewidomy, stanowi kulminacyjny moment opowieści: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" (J 9, 35). Człowiek ten rozpoznaje znak, jakiego dokonał Jezus i przechodzi od światła oczu do światła wiary. "Wierzę, Panie!” (J 9, 38). Zasługuje na podkreślenie, jak człowiek prosty i szczery w sposób stopniowy przemierza drogę wiary: w pierwszym monecie spotyka Jezusa jako "człowieka" pośród innych, następnie uważa Go za "proroka", wreszcie otwierają mu się oczy i nazywa Go "Panem". Przeciwieństwem wiary uzdrowionego niewidomego jest stwardnienie serca faryzeuszy, którzy nie chcą zaakceptować cudu, ponieważ odmawiają przyjęcia Jezusa jako Mesjasza. Tłum zaś zatrzymuje się, by dyskutować o tym, co się wydarzyło i pozostaje daleki i obojętny. Rodzice samego niewidomego poddają się strachowi przed tym, co powiedzą inni.

A my, jakie stanowisko zajmujemy w obliczu Jezusa? My także za przyczyną grzechu Adama narodziliśmy się "niewidomi", ale w źródle chrzcielnym zostaliśmy oświeceni przez łaskę Chrystusa. Grzech zranił ludzkość, przeznaczając jej mroki śmierci, jednakże w Chrystusie błyszczy nowość życia i cel, do którego jesteśmy powołani. W Nim, ożywieni na nowo przez Ducha Świętego, otrzymujemy moc, by przezwyciężyć zło i czynić dobro. W istocie życie chrześcijańskie to nieustanne upodobnianie się do Chrystusa, obrazu człowieka nowego, ażeby osiągnąć pełną jedność z Bogiem. Pan Jezus jest "światłością świata" (J 8, 12), albowiem w Nim "zajaśniało poznanie chwały Bożej" (2Kor 4,6), która nie przestaje ukazywać w złożonej splocie historii, jaki jest sens ludzkiej egzystencji.

W obrzędzie Chrztu przekazanie świecy, odpalonej od wielkiego Paschału, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, jest znakiem, który pomaga uchwycić to, co zachodzi w tym Sakramencie. Kiedy nasze życie pozwala się oświecić tajemnicy Chrystusa, zaznaje radości wyzwolenia od tego wszystkiego, co zagraża jego pełnej realizacji. W tych dniach, gdy przygotowujemy się do Wielkanocy, ożywiamy w nas dar otrzymany na Chrzcie, ten płomień, któremu czasami grozi zdławienie. Podsycając go modlitwą i miłosierdziem wobec bliźniego.

Maryi Pannie, Matce Kościoła, powierzamy drogę Wielkiego Postu, ażeby wszyscy mogli spotkać Chrystusa, Zbawiciela świata.

BENEDYKT XVI
Anioł Pański Benedykta XVI, 3 kwietnia 2011 r.

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka