Ogłoszenia duszpasterskie - 18 lutego 2018 - I Tydzień Wielkiego Postu

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet świętymi. Przez chrzest, który nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Godz. 15.00 - zaproszone są dzieci komunijne ze szkoły Nr 17 oraz dzieci do tych grup zapisane, wraz z rodzicami. Kolejne wtajemniczenie liturgiczne.
  • Godz. 17.30 - Gorzkie Żale.
 • Wspomnienia liturgiczne
  • Środa (21 lutego) - Św. Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła.
  • Czwartek (22 lutego) - Święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła.
  • Piątek (23 lutego) - Św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
 • W tygodniu
  • Poniedziałek (19 lutego) - serdeczne zaproszenie na nabożeństwo do Ducha Świętego, nazwane Hutą Ducha Świętego. Początek po Mszy świętej wieczornej. Nabożeństwo jest dedykowane wszystkim ludziom dobrej woli, ale także młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania.
  • Piątek (23 lutego) - Drogi Krzyżowe.
  • Sobota (24 lutego) - Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym wraz z ks. Piotrem organizuje Dzień Skupienia. Rozpoczyna się on o godz. 9.00 a zakończenie jest przewidziane na godz. 16.00. Szczegóły planu całego dnia są dostępne na plakatach przy kaplicy adoracji. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do biura parafii do pani Wandy Bartosiewicz.

 

Ogłoszenia różne

 • Sakrament Bierzmowania
  • Trwają zapisy młodzieży z klas siódmych i z klas drugich gimnazjalnych.
  • Zapisy w Biurze parafii - kandydat przychodzi przynajmniej z jednym z rodziców.
 • Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca i miała być tradycyjna zbiórka Caritas parafialnej. Uwzględniając jednak zbiórki przeprowadzone w pierwszą niedzielę i w drugą niedzielę miesiąca, a także po drodze - w Środę popielcową, dzisiejszej nie będzie. Przybliżoną kwotę Caritas otrzyma od kilku Darczyńców.
 • O godz. 19.00 Wspólnota Caritas Parafialna ma spotkanie podsumowujące rok 2017.
 • Siostry z Góry Chełmskiej pragną bardzo podziękować za owoce zbiórki z ubiegłej niedzieli.
 • Dyrekcja Katolickiej szkoły zatrudni nauczyciela wspomagającego. Kontakt: sekretariat szkoły.
 • Czwartek (22 lutego) - godz. 18.30, kościół Ducha Świętego, Koszalin - Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza wszystkich pracowników oświaty na cykliczne spotkanie o duchowości chrześcijańskiej.
 • 25-28 lutego (nasz kościół) - Początek Akademickich Rekolekcji Wielkopostnych. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Grześkowiak, duszpasterz akademicki z Poznania.
 • Parafia św. Jozefa Rzemieślnika w Koszalinie zaprasza na kurs Alfa. Jest to dziesięć cotygodniowych spotkań (środa o godz. 18.30) i jeden wyjazd na weekend.
 • Klub Inteligencji Katolickiej koryguje zaproszenie na wykład w dniu 20 lutego - z powodu nieobecności wykładowcy ks. dr. Mariusza Kołacińskiego, wykład jest przełożony na bliżej nieokreślony czas.

 

Kolęda (Wizyta duszpasterska)

Terminarz wizyt duszpasterskich na stronie parafialnej.

 

Prośba o 1 procent na Fundację Parafialną

Na stolikach za ławkami wyłożone są kartki z numerem KRS. Wzorem lat ubiegłych parafia bezpłatnie pomaga w rozliczeniu padatku. Pan Mieczysław Szmit czyni to z prawdziwa radością!

 

Komentarz do czytań: O. Piotr Stasiński OFMCap, Oremus, Wielki Post i Triduum Paschalne, 2006.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia, ludzkiej życzliwości i Bożego błogosławieństwa.
ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

GDY ZAJDZIE SŁOŃCE, ZNIKAJĄ CIENIE GRZECHU

Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj mamy Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu - czterdziestodniowego okresu liturgicznego, który jest w Kościele duchową wędrówką, przygotowującą do Wielkanocy. W istocie ma to być pójście za Jezusem, który zdecydowanie zmierza w kierunku krzyża, będącego uwieńczeniem Jego zbawczej misji. Jeśli zadamy sobie pytanie: dlaczego Wielki Post? dlaczego krzyż? - to odpowiedź w wymiarze najgłębszym brzmi: ponieważ istnieje zło, co więcej - grzech, który, według Pisma Świętego, jest głęboką przyczyną wszelkiego zła. Ale to stwierdzenie nie jest bynajmniej dla wszystkich oczywiste i wielu nie akceptuje samego słowa "grzech", zakłada ono bowiem religijną wizję świata i człowieka. W istocie jest prawdą, że jeśli usuwa się Boga z horyzontu świata, nie można mówić o grzechu. Podobnie gdy zajdzie słońce, znikają cienie; cień jest widoczny tylko wtedy, gdy jest słońce; tak więc przesłonięcie Boga pociąga za sobą nieuchronnie zasłonięcie grzechu. Dlatego poczucie grzechu - które jest czymś innym niż "poczucie winy", jak je pojmuje psychologia - wyrabia się, gdy na nowo odkrywa się Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany królowi Dawidowi po tym, jak dopuścił się podwójnego grzechu - cudzołóstwa i zabójstwa: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem" (Ps 50 [51], 6) - mówi Dawid, zwracając się do Boga.

Postawa Boga wobec moralnego zła to przeciwstawienie się grzechowi i ratowanie grzesznika. Bóg nie akceptuje zła, gdyż jest Miłością, Sprawiedliwością i Wiernością; i właśnie dlatego nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się on nawrócił i żył. Bóg angażuje się, aby zbawić ludzkość: widzimy to w całej historii ludu żydowskiego, począwszy od wyzwolenia z Egiptu. Bóg jest zdecydowany wyzwolić swoje dzieci z niewoli i poprowadzić je do wolności. A najcięższą i najgłębszą niewolą jest właśnie niewola grzechu. Dlatego Bóg zesłał swego Syna na świat, aby uwolnić ludzi od panowania szatana - "źródła i przyczyny wszelkiego grzechu". Zesłał Go w naszym śmiertelnym ciele, aby stał się On ofiarą odkupieńczą, umierając za nas na krzyżu. Temu ostatecznemu i powszechnemu planowi zbawienia diabeł przeciwstawia się ze wszystkich sił, jak pokazuje to zwłaszcza Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni, czytana co roku w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Wejście w ten okres liturgiczny oznacza bowiem za każdym razem sprzymierzenie się z Chrystusem w walce przeciw grzechowi, podejmowanie - zarówno jako pojedyncze osoby, jak i jako Kościół - duchowej walki ze złym duchem.

Wzywajmy zatem macierzyńskiej pomocy Najświętszej Maryi Panny na dopiero co rozpoczętej drodze wielkopostnej, aby była ona bogata w owoce nawrócenia. Proszę o szczególną pamięć w modlitwie o mnie i moich współpracownikach z Kurii Rzymskiej, bowiem dzisiaj wieczorem rozpoczniemy tygodniowe rekolekcje.

Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Liturgia dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, że każdy człowiek jest narażony na pokusę. Jednak kuszenie Jezusa na pustyni pokazuje, że nie zawsze musi ona prowadzić do upadku i grzechu, ale może być początkiem zwycięstwa i objawienia chwały Bożej. Jest tak, gdy na wzór Jezusa stajemy wobec pokusy w postawie posłuszeństwa woli Ojca. Niech Wielki Post będzie dla wszystkich czasem zwycięstwa!

BENEDYKT XVI

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański - 13 marca 2011.
Copyright © by L'Osservatore Romano (5/2011) and Polish Bishops Conference

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka