Ogłoszenia duszpasterskie - 11 lutego 2018 - Szósta Niedziela Zwykła (Światowy Dzień Chorego)

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywać w odosobnieniu, poza obozem, mieć rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy skazani byli na izolację. Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt z nas nie musi wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
 • Podczas Mszy świętej o godz. 9.00 - zostanie udzielony Sakrament Chorych dla wszystkich osób chorych znajdujących się w Kościele. Światowy dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II 13 maja 1992 roku. Papież wyznaczył na obchody dzień 11 lutego, w którym wspominamy objawienia Matki Bożej w Lourdes. Cały dzisiejszy dzień to nieustanne modlitwy osób i wspólnot w intencji chorych oraz tych rodzin, które w swoim gronie mają chorych, opiekują się nimi. To także podkreślenie roli osób powołanych do opieki nad chorymi. A są to "lekarze i pielęgniarki, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w misji Kościoła". "Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego" - słowa św. Jana Pawła II.

 • Wspomnienia liturgiczne
  • Wtorek (12 lutego) - św. Apolonii, dziewicy i męczennicy.
  • Środa (14 lutego) - Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, Patronów Europy.
  • Czwartek (15 lutego) - św. Klaudiusza de la Colombiere, misjonarza.
  • Sobota (17 lutego) - Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
 • Środa Popielcowa
  • Środa Popielcowa rozpoczyna Okres Wielkiego Postu.
  • W tym dniu obowiązuje post ścisły.
  • Msze święte z posypaniem głów poświęconym popiołem o godz. 7.00, 9.00, 12.00, 16.30 i 18.00.
 • Tydzień Modlitw o Trzeżwość Narodu
  • Jak zawsze wyłożona jest Księga trzeźwości na stoliku przy wejściu od strony zakrystii do kaplicy Adoracji.
  • Na stolikach kończących ławki będą wyłożone karteczki do składania przyrzeczeń trzeźwości.
  • W ciągu całego okresu Wielkiego Postu należy powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej - godziny: 8.30, po Mszy świętej o godz. 12.00, o 17.00 oraz po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Pierwsza Komunia Święta
  • Spotkania przygotowujące:
   • II niedziela miesiąca - Szkoła Katolicka oraz dzieci dopisane do tej grupy,
   • III niedziela miesiąca - Szkoła nr 17 oraz dzieci dopisane do tych grup,
   • IV niedziela miesiąca - Szkoła nr 21 oraz dzieci dopisane do tej grupy.
  • Msza święta z nauką poświęconą przygotowaniu do uroczystości dzieci i rodziców dzieci, zawsze o godz. 15.00.
  • Kto jeszcze nie został zapisany, niech to uczyni jak najszybciej.
  • Kto nie odebrał książeczki do Pierwszej Komunii Świętej, medalika z łańcuszkiem, różańca, dzienniczka - niech to uczyni jak najszybciej w biurze parafii.
 • Sakrament Bierzmowania
  • Trwają jeszcze zapisy młodzieży z klas siódmych i młodzieży z klas drugich gimnazjalnych.
  • Zapisów dokonujemy przy udziale przynajmniej jednego z rodziców w biurze parafii.

 

Ogłoszenia różne

 • Siostry z Góry Chełmskiej, które są przynależne do naszej parafii, prowadzą samodzielnie budowę większego pomieszczenia sakralnego, sal konferencyjnych oraz obszernego zaplecza. Szukają wsparcia po parafiach diecezji, także w Koszalinie. Dzisiaj są w naszej parafii. Po Mszach świętych będą kwestować, dziękując Bogu i Wam za otrzymane wsparcie.
 • Dyrekcja Szkoły Katolickiej zatrudni nauczyciela wspomagającego. Kontakt: sekretariat szkoły.
 • 5-9 maja br. - Biuro Radia Maryja informuje, że planowana jest pielgrzymka do pięciu sanktuariów: Niepokalanów - Kodeń - Skarżysko Kamienna - Święty Krzyż - Częstochowa. Informacja i zapisy: Biuro Radia Maryja przy naszej parafii.

 

Kolęda (Wizyta duszpasterska)

Terminarz wizyt duszpasterskich na stronie parafialnej.

 

Prośba o 1 procent

 • Chodząc po kolędzie wszystkim pozostawiam taką prośbę. Liczymy na tych, którzy będą mogli swój 1 procent przekazać na Fundację Parafialną.
 • Tradycyjnie ofiarujemy swoją pomoc. Można przynieść do biura roczne rozliczenie podatku otrzymane z ZUS lub z zakładu pracy albo podać adres i numer telefonu - wówczas pomożemy w bezpłatnym rozliczeniu.
 • Na stolikach za ławkami wyłożone są kartki z numerem KRS.

 

Odeszli do wieczności

W ostatnim czasie pożegnaliśmy do wieczności

Józef Ignatowicz (l. 86), Zbigniew Żeglicz (l. 84), Janina Rympo (l. 77), Zenon Gołąbek (l. 87), Elżbieta Cinciruk (l. 74), Piotr Kisiel (l. 84), Marek Chmurzyński (l. 64).
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

 

Komentarz do czytań: Wojciech Jędrzejewski OP, Oremus, luty 2006.

 

Na nowy tydzień wszystkim życzymy łaski zdrowia, ludzkiej życzliwości i Bożego błogosławieństwa.
ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

POST POMOŻE NAM OTWORZYĆ SERCA NA MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO

Drodzy bracia i siostry!
Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji - modlitwy, jałmużny i postu - abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy Boga, który - jak będziemy słuchać podczas Wigilii Paschalnej - "oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi" (Exultet).

W tradycyjnym Orędziu na Wielki Post, chciałbym w tym roku w szczególny sposób rozważyć wartość i sens postu. Wielki Post bowiem przywodzi na myśl 40-dniowy post, jaki Pan odbył na pustyni przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. W Ewangelii czytamy: "Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód" (Mt 4, 1-2). Podobnie jak Mojżesz przed otrzymaniem Tablic Dekalogu (por. Wj 34, 28), podobnie jak Eliasz zanim spotkał Boga na górze Horeb (por. 1 Krl 19, 8), tak i Jezus modląc się i poszcząc przygotowywał się do swojej misji, której początkiem było trudne starcie z kusicielem.

Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość i jaki sens ma dla nas, chrześcijan, rezygnacja z czegoś, co samo w sobie jest dobre i pozwala nam żyć. Pismo Święte i cała chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi. Dlatego też w historii zbawienia wielokrotnie odnajdujemy zachętę, by pościć. Już na pierwszych stronicach Pisma Świętego Bóg nakazuje człowiekowi, by nie jadł owocu zakazanego: "Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i złego nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz" (Rdz 2, 16-17). Komentując Boży nakaz, św. Bazyli zauważa, że "post został nakazany w Raju", a "pierwsze takie polecenie zostało wydane Adamowi". I kończy tak: "zakaz 'nie wolno ci jeść' jest zatem prawem postu i wstrzemięźliwości". Zważywszy na to, że wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako środek pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem. Tak uczynił Ezdrasz przed powrotem do Ziemi Obiecanej z wygnania, zachęcając zgromadzony lud do postu, "byśmy się umartwili - mówi - przed Bogiem naszym" (Ezd 8, 21). Wszechmocny wysłuchał ich modlitwy oraz zapewnił swoją przychylność i opiekę. Podobnie zachowali się mieszkańcy Niniwy, którzy posłuchali Jonaszowego wezwania do pokuty i na znak szczerości ogłosili post, mówiąc: "Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?" (Jon 3, 9). Również wtedy Bóg wejrzał na ich czyny i ich oszczędził.

W Nowym Testamencie Jezus ukazuje głęboką przyczynę postu, piętnując zachowanie faryzeuszy, którzy skrupulatnie przestrzegali nakazów prawa, choć ich serca były od Boga daleko. Prawdziwy post, powtarza w innym jeszcze momencie Boski Nauczyciel, to wypełnianie woli Ojca Niebieskiego, który "widzi w ukryciu i odda tobie" (Mt 6, 18). On sam daje tego przykład odpowiadając szatanowi, po 40 dniach spędzonych na pustyni, że "nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4). Celem prawdziwego postu jest zatem spożywanie "prawdziwego pokarmu", którym jest pełnienie woli Ojca (por. J 4, 34). Skoro więc Adam nie posłuchał nakazu Boga, by "nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i złego", człowiek wierzący poprzez post pragnie z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego dobroć i miłosierdzie.

Praktyka postu była bardzo rozpowszechniona we wspólnocie pierwszych chrześcijan. Również Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia "starego Adama" i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu. Post jest także częstą praktyką świętych wszystkich epok i przez nich zalecaną. Św. Piotr Chryzolog napisał: "Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego".

Wydaje się, że w obecnych czasach zmniejszyło się nieco znaczenie duchowe praktyki postu, a stała się ona raczej - w kulturze zdominowanej przez poszukiwanie dobrobytu materialnego - środkiem terapeutycznym wspomagającym pielęgnację własnego ciała. Poszczenie służy oczywiście dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności "terapię" pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Boga. W Konstytucji Apostolskiej Paenitemini z 1966 roku, papież Paweł VI stwierdził, że należy postrzegać post w kontekście powołania każdego chrześcijanina, który „nie dla siebie (...) żyć winien, ale dla Boga, który go umiłował i za niego wydał samego siebie, żyć też winien dla braci”. Wielki Post mógłby być dobrą okazją do przypomnienia sobie zasad zawartych w cytowanej Konstytucji Apostolskiej, podnosząc tym samym wartość autentycznego i niezmiennego znaczenia tej pradawnej praktyki pokutnej, która może nam pomóc zadać śmierć naszemu egoizmowi i otworzyć serce na miłość Boga i bliźniego, co stanowi pierwsze i najważniejsze przykazanie nowego Prawa, a zarazem kompendium całej Ewangelii (por. Mt 22, 34-40).

Skrupulatne przestrzeganie postu przyczynia się ponadto do nadania osobie - jej ciału i duszy - spójności, co pomaga jej unikać grzechu i wzrastać w zażyłości z Bogiem. Św. Augustyn, który dobrze znał własne złe skłonności i nazywał je "węzłem zawikłanym i splątanym"” (Wyznania), w traktacie o "Użyteczności postu" pisał: "Zadaję sobie wielkie udręki, aby On mi przebaczył, sam siebie karzę, aby On mi pomógł, by znalazł we mnie upodobanie, by zaznać Jego słodyczy”. Odmawianie sobie pokarmu materialnego, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną gotowość do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwalamy, by On przychodził i by zaspokajał największy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnętrzu: głód i pragnienie Boga.

Jednocześnie post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu naszych braci. W Pierwszym Liście św. Jan napomina: "Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?" (3, 17). Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem i śpieszy mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni przeżywający trudności nie jest nam obcy. Właśnie po to, by pobudzić do zachowania takiej nacechowanej otwartością i wrażliwością postawy wobec braci, zachęcam parafie i wszystkie inne wspólnoty, żeby w okresie Wielkiego Postu wierni częściej praktykowali post, indywidualnie i wspólnotowo, oddając się ponadto słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Taki właśnie był, od początku, styl życia chrześcijańskiej wspólnoty, w której organizowano specjalne zbiórki (2 Kor 8-9; Rz 15, 25-27), a wierni byli zachęcani do oddawania biednym tego, co dzięki postowi udało się odłożyć (Didascalia). Także dziś należy na nowo odkrywać tę praktykę i do niej zachęcać, przede wszystkim podczas liturgicznego okresu Wielkiego Postu.

Z tego, co powiedziałem, jasno wynika, że post jest wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z wszelkim możliwym, nieuporządkowanym przywiązaniem do nas samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości człowieka. Do tego też zachęca starożytny liturgiczny hymn wielkopostny: "Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia - Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania".

Drodzy bracia i siostry, jak widzimy, post ostatecznie pomaga każdemu z nas - jak pisał papież Jan Paweł II - w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga (encyklika Veritatis splendor). Niech zatem Wielki Post posłuży każdej rodzinie i każdej chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia wszystkiego, co rozprasza ducha, i pogłębienia tego, co karmi duszę otwierając ją na miłość Boga i bliźniego. Myślę szczególnie o intensywniejszej modlitwie, lectio divina, częstszym przystępowaniu do Sakramentu Pojednania oraz aktywnym uczestniczeniu w Eucharystii, a przede wszystkim w niedzielnej Mszy Świętej. Z takim wewnętrznym nastawieniem wejdźmy w pokutny klimat Wielkiego Postu. Niech nam towarzyszy Błogosławiona Dziewica Maryja, Causa nostrae laetitiae, i niech nas wspiera w trudzie wyzwalania serc naszych z niewoli grzechu, by coraz bardziej stawały się "żywym tabernakulum Boga". Z tymi życzeniami zapewniam o modlitwie, aby każdy wierzący i każda kościelna wspólnota z pożytkiem szli wielkopostną drogą, i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

BENEDYKT XVI

(Orędzie papieża Benedykta XVI na Wielki Post 2009)

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka