Ogłoszenia duszpasterskie - 10 grudnia 2017 - Druga Niedziela Adwentu

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia Duszpasterskie

"Pocieszcie, pocieszcie mój lud". Współczujące spojrzenie nie pozwala nam dłużej milczeć. Nadzieja nie jest naszą własnością. Nikt, kto widzi i słyszy, nie może pozostać bezczynnym obserwatorem. Początkiem Ewangelii jest "głos wołającego na pustyni". Trzeba wołać, bo znękany świat przestał czekać, bo już się niczego nie spodziewa. W środku bogatego świata człowiek doświadcza jałowej ziemi pustyni. Kto go pocieszy?

 

Podziękowania

Za pierwszy tydzień Rorat. Na Mszy świętej roratniej było codziennie od 600 do 900 osób. Brakuje uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej, brakuje młodzieży, brakuje ministrantów. Dziękujemy osobom, które przygotowały dekorację Adwentową opracowana przez pana kościelnego Wiesława Każmierczaka.Dziękuję Caritas parafialnej za zbiórki żywności w Biedronce i w Emce, a także Szkole katolickiej za włączenie się do przygotowania paczek dla kombatantów.

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

 • Dzisiaj
  • Dzień modlitw w intencji bezrobotnych.
  • Część tacy przeznaczymy na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
  • Na Mszę świętą o godz. 15.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły katolickiej oraz te dzieci, które uczęszczają do innych szkół, ale do tej grupy są zapisane.
  • Godz. 17.30 - Nieszpory.
 • Wspomnienia liturgiczne
  • Poniedziałek (11 grudnia) - wspomnienie św. Damazego I, papieża.
  • Wtorek (12 grudnia) - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
  • Środa (13 grudnia) - wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
  • Czwartek (14 grudnia) - wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
 • Wtorek (12 grudnia) - po Mszy świętej wieczornej, nabożeństwo do św. Jana Pawła II oraz ucałowanie relikwii. Rycerze Zakonu Jana Pawła II zapraszają zainteresowanych mężczyzn na spotkanie chorągwi. Rozwój ilościowy chorągwi jest bardzo ważny dla parafii. Dlatego bardzo liczymy na mężczyzn od 18 roku życia.
 • Trwają zapisy do sakramentu Bierzmowania. Biuro parafii otwarte codziennie od godz. 8.00 do 15.00, a w poniedziałki i w piątki dodatkowo od 19.00 do 20.00.
 • Odpowiedz na postawione pytanie: Czy w Adwencie w naszej parafii będą rekolekcje? Odpowiedź: Nie. W parafii kierujemy się tradycją parafialną, a Parafian gorąco zapraszamy na Roraty.

 

Caritas

 • Jak co roku pragniemy wyjść naprzeciw tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie przygotować świątecznego posiłku. Zwracamy się do wszystkich, którzy mogą nam dostarczyć imiona i nazwiska oraz adrest takich osób.
 • Prosimy również o składanie artykułów spożywczych oraz chemii domowej do wystawionych koszy, rozmieszczonych przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia i w Kaplicy adoracji.
 • Przed świętami zgłaszają się ludzie samotni i schorowani prosząc o pomoc w naprawieniu łazienki lub kuchni. Jeżeli są wśród nas tzw. "złote rączki" proszę o zgłoszenie do Biura parafii.
 •  

 

Ogłoszenia różne

 • Centrum Edukacyjni-Formacyjne przy Seminarium Duchownym zaprasza na zabawę sylwestrową. Bliższe informacje na ulotkach, ewentualnie w Biurze parafii.
 • W kiosku pod chórem można kupić świece wigilijne oraz karty świąteczne, a także prasę katolicką.

 

Na nowy tydzień życzymy łaski zdrowia. Szczęść Boże!
ks. Kazimierz Bednarski - proboszcz

 

Komentarz do czytań: Wojciech Czwichocki OP, Oremus, grudzień 2008.

 

UWAGA! Jeśli czcionka jest dla nas zbyt mała i mamy trudności z czytaniem, można tekst powiększyć. U góry, obok zdjęcia tytułowego, znajduje się szara belka, na której znajduje się napis "wielkość czcionki", a obok dwa znaczki: "+" (plus) oraz "-" (minus). Naciskając na te znaczki możemy tekst powiększyć lub pomniejszyć.

 

Św. DAMAZY I

Damazy urodził się około 305 roku w Rzymie. Był synem Antoniusza, rzymianina pochodzenia hiszpańskiego, kapłana, a może nawet biskupa. Celibat bowiem w owym czasie nie obowiązywał jeszcze w sposób ścisły, jak jest obecnie. Rodzina Damazego musiała być na wskroś katolicka, skoro również jego siostra, Irena, odbiera chwałę ołtarzy. Za papieża Liberiusza (352-366) Damazy był diakonem i prezbiterem. Wraz z nim udał się na wygnanie, na które papież został skazany przez ariańskiego cesarza Konstansa. Po powrocie do Rzymu Damazy poparł antypapieża Feliksa II. Śmierć Liberiusza spowodowała jednak krwawe zmagania o godność papieską. Grupa zwolenników Liberiusza zgromadziła się w bazylice juliańskiej, wybierając i konsekrując diakona Ursyna. Większość kapłanów i wiernych opowiedziała się natomiast za Damazym. Doszło do krwawych walk, Damazy zajął bazylikę na Lateranie i w 366 został konsekrowany. W ciągu 18 lat pasterzowania (366-384) uczynił wiele dobra.

Szerzyły się wtedy liczne herezje, m.in. arianizm, macedonianizm, lucyferianizm, pryscylianizm i apolinaryzm. Błędy były nieraz tak subtelne, że trzeba było być wybitnym teologiem, by odróżnić je od prawdy. Błędnowiercy ponadto szukali zawsze oparcia u cesarzy. W swoich 10 listach do biskupów Wschodu Damazy wyjaśnił doktrynę katolicką wobec ówczesnych herezji. Na szczęście panował wówczas Teodozy I Wielki (379-395), który ze względu na przyjaźń, jaką żywił do św. Ambrożego, wspierał mocną ręką również papieża. Dla potępienia błędów i wyjaśnienia nauki Kościoła papież zwołał dwa synody do Rzymu (371 i 374). Zezwolił także na zwołanie II Soboru Powszechnego - do Konstantynopola w 381 roku, na którym 150 biskupów ze Wschodu potępiło wspomniane błędy. Sobór ten postanowił także, że biskup Konstantynopola jako stolicy cesarskiej posiada pierwszeństwo honorowe (bez jurysdykcji) zaraz po biskupie Rzymu, ponieważ Konstantynopol jest "nowym Rzymem". Damazy I nie zaakceptował postanowień soboru.

Synod rzymski zwołany w 378 roku zwrócił się z prośbą do cesarza Gracjana (375-383), by państwo udzieliło pomocy biskupom w wykonywaniu wyroków kościelnych w Rzymie i Italii. Cesarz wyraził zgodę oraz uznał zwierzchność sądowniczą biskupa Rzymu i odpowiedzialność biskupów tylko przed kolegium biskupów, a nie przed władzą świecką. Dekret cesarski nie uwolnił jednak papieża od jurysdykcji cesarza w przypadku przestępstw kryminalnych. Synod wypowiedział się za wolnym wyborem papieża, z tym że cesarz zastrzegł sobie prawo zatwierdzania wyboru.

W roku 382, na prośbę św. Ambrożego, Damazy zwołał do Rzymu synod w nadziei zjednoczenia Wschodu i Zachodu we wszystkich kwestiach religijnych. Niestety, biskupi wschodni zbojkotowali synod. Synod ogłosił także oficjalnie prymat biskupa Rzymu, opierając się na prawie sukcesji począwszy od św. Piotra. Rolę eksperta papieskiego na tym synodzie odegrał św. Hieronim. Papież bardzo go poważał i dlatego polecił mu przetłumaczenie Pisma świętego na język łaciński. Istniały bowiem wówczas liczne tłumaczenia, lecz bardzo niedoskonałe. Papież chciał ustalić jeden tekst, aby stał się on obowiązującym w Kościele rzymskim. Hieronim w ciągu 30 lat wykonał to zadanie, tworząc tzw. Wulgatę. Stała się ona urzędowym tekstem Kościoła.

Damazy I był pierwszym papieżem, który nazwał biskupstwo rzymskie Stolicą Apostolską. Rozwinął kancelarię papieską i przeprowadził reformy w liturgii - za jego pontyfikatu łacina stała się głównym językiem liturgii rzymskiej.

Dzięki wpływom papieża ogłoszony został edykt, uznający chrześcijaństwo za religię państwową (28 lutego 380 roku). Damazy zajął się także sprawą uporządkowania cmentarzy i grobów męczenników. Sam będąc poetą, na wielu nagrobkach zostawił własne utwory. Do naszych czasów dochowało się ich ok. 60, a było ich znacznie więcej. W ten sposób ocalił od zapomnienia wielu świętych. Układał teksty, a na marmurze rył je Furius Dionisius Philocalus. W tak zwanej Krypcie Papieży, wykutej na zlecenie Damazego w katakumbach św. Kaliksta, napisał na końcu długiej inskrypcji: "Pragnąłbym ja, Damazy, aby tutaj zostały pochowane moje szczątki, ale lękam się, by nie zakłócać spokoju prochom Świętych". Faktycznie też przygotował sobie miejsce na pochówek, w pokorze i dyskrecji, w miejscu odosobnionym, wzdłuż via Ardeatina.

Zmarł 11 grudnia 384 roku. Nie został pochowany w katakumbach. Jego relikwie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła San Lorenzo in Damaso, który sam ufundował, prawdopodobnie na miejscu swojego rodzinnego domu. 1 września 1577 roku zostało odnalezione miejsce pochówku papieża Damazego, a kardynał Aleksander Farnese polecił zbadanie relikwii. Czaszka św. Damazego przechowywana jest w bazylice św. Piotra w Rzymie, a relikwie ramienia w kościele św. Tomasza w Parione (obecnie dzielnica Rzymu).

W ikonografii św. Damazy przedstawiany jest w ornacie, z tiarą i pastorałem, czasami jako papież spoczywający na tronie. Jego atrybutami są: książka, pastorał i pierścień z diamentem, będącym aluzją do jego imienia - adamas (diament). Jest patronem archeologów.

Źródło: Brewiarz.pl

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka